Juringe förskola och skola

Om oss

Juringe förskola och skola är en fristående verksamhet som ligger mitt i hjärtat av Segeltorp med närhet till ängar och skog. Förskolan/skolan består av en huvudbyggnad och ett annex. I annexet finns vår restaurang där maten tillagas på plats. Här finns även förskolans och skolans välutrustade idrottshall.

Förskolan har ljusa och luftiga lokaler och vi har en stimulerande miljö som lockar till lek och lärande. 

Våra pedagoger bildar ett arbetslag som är upp delade i olika team, ett för de yngre och ett för de äldre barnen. Inom teamen arbetar vi i mindre grupper för att möta varje barns individuella behov och för att skapa trygghet och arbetsro. Varje barn har sin mentor som är ansvarig för dokumentationen av barnets utveckling och lärande.

Våra mål inom förskolan är ”Trygghet och trivsel” samt ”hela barnet, hela dagen och alla barn är allas ansvar”.

Om oss

Juringe Förskola och Skolas motto är - ”Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.” För att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas möter vi barnen i den värld de lever i och förbereder dem inför mötet med framtiden. Förskolan och skolan har ett nära samarbete och vi har gemensamma temaområden som skapar en röd tråd i lärandet från de yngsta barnen på förskolan till de äldsta i skolan.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Fyra veckor under juli-augusti stänger vi förskolan/skolan. Om du som förälder inte kan ordna omsorg för ditt barn under dessa veckor måste du meddela detta till förskolan senast tre månader före sommarstängningen så försöker vi att ordna lämplig placering på annan förskola.

Vi har även två studiedagar per termin då förskolan är stängd eftersom pedagogerna arbetar med planering och utvärdering.


Så här arbetar vi

Ett av Pysslingens viktiga värden är ”Ett kompromisslöst fokus på barns och elevers bästa”, ett annat är ”Mötet”. Barnen ska alltid känna sig välkomna och efterlängtade när de kommer till förskolan och bli bemötta med respekt och värme. Ett professionellt och vänligt bemötande tror vi skapar en förskola där man vill vara. 

Vi lägger stor vikt vid att synliggöra barnens lärande och hämtar inspiration från förskolans utemiljö och närmiljö. Barnen får möjlighet att både uppleva, prova och få ny kunskap tillsammans med närvarande, medforskande och lyhörda pedagoger. Vi arbetar också medvetet med barnens språkutveckling bland annat genom språklekar så som lyssnandelekar, rim och ramsor, bland annat efter Bornholmsmodellen.


Föräldrasamverkan

Vi värnar en god samverkan och kommunikation mellan förskolan och dig som vårdnadshavare. För att dokumentera ditt barns lärande använder vi webbverktyget Unikum. Unikum är en kommunikationskanal mellan förskolan och hemmet som bland annat används inför och under utvecklingssamtalen men också till veckobrev och övrig information. Som vårdnadshavare blir du erbjuden utvecklingssamtal tillsammans med ditt barns mentor. Förutom utvecklingssamtal kan du vara delaktig bland annat via drop-in dagar, föräldramöten och föräldraråd. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka förskolan för att få en bättre bild av verksamheten.


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?