Förskolan Lill-myran

Om oss

Förskolan Lill-myran är en fristående förskola som ingår i Dibber och ligger centralt i Vårby gård, med gångavstånd till både buss och tunnelbana.

På Lill-Myran arbetar vi utifrån Dibbers ledord "Vi får världens viktigaste värden att växa". Förskolan är en traditionell förskola med läroplanen som utgångspunkt i sitt arbete. Vi knyter Dibbers fem ämnesområden till arbetet med stöd av våra sju lärvänner. På vår förskola får barnen möjlighet till ett unikt lärande och omsorg för en bra start på sin livslånga resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid.

Förskolan Lill-Myran har tillgång till två lokaler som är belägna i trevliga lokaler med inbjudande och utmanande lärmiljöer. Det är gångavstånd till fin natur och många parker som finns i vårt område. Det är närhet till buss och tunnelbana, och vi kan således utnyttja kulturutbudet både lokalt och i kringliggande områden.

Vi är en förskola med fyra avdelningar, två för de yngre barnen i lokalen på Bäckgårdsvägen 20 och två för de äldre barnen i lokalen på Bäckgårdsvägen 14.

Lill-Myrans förskola har en buss kopplad till förskolan. En mobil verksamhet, det vill säga en buss som tar våra äldsta barn ut till olika platser som vi kallar pedagogiska rum där verksamheten sedan hålls. Gruppen arbetar utifrån ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. ”Fem sinnen tusen möjligheter”.

Köket - en god måltid

Lill-Myran får maten från Myrans kök som erbjuder god och näringsriktig mat från sitt eget tillagningskök. Dibbers ledord är ”den goda måltiden”, och vi lagar maten från grunden, då blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

För att hålla våra lokaler så rena och fräscha som möjligt genomför vi daglig städning med hjälp av egen lokalvårdspersonal.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Som en av flera Dibber-förskolor i Vårby kan vi även erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att förskolorna då går samman.


Så här arbetar vi

Vi har ett reflekterande arbetssätt som bygger på barns inflytande och delaktighet i det vardagliga arbetet. Vi eftersträvar en tillåtande miljö där många typer av material erbjuds. Material som utmanar, inspirerar och lockar till barns intresse, lärande och behov. Miljön ska underlätta för barns delaktighet och inflytande och materialet ska vara anpassat och lättillgängligt för alla barn. Vi arbetar utifrån läroplanen med stöd av vårt pedagogiska koncept och våra lärvänner. Det är viktigt att undervisningen ger barnen möjlighet att lära utifrån sin egen förmåga med konkreta upplevelser och situationer där mångfalden är en rikedom för personlig utveckling. Vi strävar emot att alltid vidga barns pedagogiska rum och upplevelser på olika sätt där vi vill att barnen ska möta en likvärdig och inspirerande lärmiljö på förskolan. Vi strävar efter att erbjuda en miljö som tar fram det bästa av varje enskilt barn. Våra lärvänner som symboliserar områden i läroplanden finns med i både vår undervisning och i våra undervisningsmiljöer. Förskolan har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi arbetar och följer på olika sätt i vårt vardagliga arbete tillsammans med barnen. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation eftersom det är en viktig del i att nå framgång i kommande skolarbete. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder verktyg som bildstöd och TAKK.

Vi använder Unikum som pedagogisk plattform där vi planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar och analyserar vårt vardagliga arbete som vi genomför tillsammans med barnen.

Vi strävar efter att uppfylla vår vision där vi får världens viktigaste värden att växa och genom det arbetet vill vi att varje barn som lämnar vår verksamhet ska få känna sig värdefulla. Vi arbetar som aktiva ödmjuka vuxna med hög kompetens som stöd i det arbetet. 

Ut & njut med mobil verksamhet - våra bussar

Vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande där barnen lär sig aktivt genom upplevelser. Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid på annan plats och i naturen och då känna på träden snarare än att passivt titta på dem i böcker. Som namnet insinuerar handlar Ut & njut inte om att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter och det är njutbart. När vädret inte välkomnar utomhusvistelser beger vi oss istället till ett bibliotek, ett muséum eller någon annan lärorik och rolig plats.


Föräldrasamverkan

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. På förskolan använder vi webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som förälder att vara delaktig i ditt barns utveckling och lärande. Vi använder Unikum som synliggör utbildningen och undervisningen både för gruppen och det enskilda barnet. Vi bjuder även in till föräldramöte, drop-in fika, sommarfest etc, ett forum för möten samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld. 

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning där inskolningen genomförs under fem dagar. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Utvecklingssamtal och framåtsyftande samtal

Vi erbjuder samtal en gång per termin men som förälder på vår förskola har du möjlighet att önska fler samtal vid behov. Vi använder webbverktyget Unikum där vi visar barnens enskilda lärloggar och gruppens aktiviteter som utgångspunkt för samtalet.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?