Förskolan Mössebo

Om oss

Mössebo är ett föräldrakooperativ som ligger i Skogås.

Vill du att ditt barn ska gå på en liten förskola med hög personaltäthet? Vill du vara delaktig och kunna påverka ditt barns dag? Då är Mössebo förskolan för dig.

Små barngrupper

På Mössebo finns utrymme att ge varje barn tid, plats och omtanke. Här går 25 barn uppdelat på två avdelningar.

Mössebos pedagoger

Vi har en stabil personalgrupp. Pedagogerna är engagerade, erfarna och välutbildade. På Mössebo arbetar två förskollärare, tre barnskötare och en resurs. Vi har fasta vikarier som barnen hinner lära känna.

En lustfylld miljö

Mössebo har mysiga lokaler och en liten gård där det bland annat finns rutschkana, lekstuga och sandlåda. Inomhus har vi skapat en lustfylld miljö för lek och lärande, med olika rum och stationer.

Så drivs Mössebo

Mössebo är ett föräldrakooperativ. Vi följer Huddinge kommuns regler om maxtaxa och ingår i kommunens förskolekösystem. Mössebo är helt fristående från trossamfund och annan ideologisk påverkan.


Så här arbetar vi

Nära naturen

På Mössebo tycker vi att det är härligt att vara ute! Ofta hittar du oss i något av skogsområdena eller någon av lekplatserna i närheten av förskolan. Vi arbetar också med Friluftsfrämjandets program Knopp och Knytte, där barnen utforskar naturen tillsammans med pedagogerna.

Lek är lärande

Leken har en stor plats på Mössebo. I barnens lek ryms allt från problemlösning, språkträning och motorik till kreativitet – och vänskap förstås. Pedagogernas roll är att stödja och fånga upp leken, samt att sätta igång teman och experiment.

Dokumentation

Vi dokumenterar och fotograferar mycket av det vi gör och sätter upp på väggarna. Det är både för att barnen ska kunna se och reflektera kring vad de gjort och för att föräldrar ska kunna ta del av verksamheten.

Verksamheten följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98.


Föräldrasamverkan

Det finns många fördelar med att vara medlem i föräldrakooperativet Mössebo. Du får insyn och möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag och du lär känna både barn och andra föräldrar på förskolan.

Våra fantastiska pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten och det pedagogiska innehållet. Som förälder deltar du i det praktiska arbetet runt förskolan, som underhåll av lokalerna. Vi önskar också att du engagerar dig i styrelsen under någon tidsperiod av ditt barns vistelse på Mössebo. En gång per termin har vi gemensam städdag, då alla familjer hjälps åt att storstäda och göra fint på förskolan.

Föräldrarnas insatser gör det möjligt att ha extra hög personaltäthet och god kvalitet i verksamheten.


Kontakta oss

Avdelningar

Nyckelpigan 070-020 94 67
Humlan 070-020 94 66

Telefon

Besöksadress

 

Ledning

Jessicka Sporsén

Rektor

Pär Koren

Barngruppsansvarig


Uppdaterad 3 juni 2019

Var informationen till din hjälp?