Förskolan Myran

Om oss

Myran är en fristående förskola inom Helianthus och ligger i Vårby Gård.

Myran öppnade redan 1972 och var då den första förskolan i Vårby Gård. Förskolan är belägen i trevliga lokaler och har därtill en stor och fin gård med goda möjligheter till lek och lärande. Härifrån är det gångavstånd till såväl natur som till buss och tunnelbana och vi kan således utnyttja kulturutbudet både lokalt och i kringliggande områden. Som en av Helianthus förskolor arbetar vi med en egenutvecklad pedagogik som bygger på ett situationsanpassat och upplevelsebaserat lärande där barnen är på många utflykter och lär sig aktivt genom upplevelser.

Förskolan består av sex stycken avdelningar, fyra för barn 1-3 år gamla och två för barn 3-5 år gamla.

Myran erbjuder god och näringsriktig mat från sitt eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

För att hålla våra lokaler så rena och fräscha som möjligt genomför vi daglig städning med hjälp av egen lokalvårdspersonal.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Som en av flera Helianthus-förskolor i Vårby kan vi även erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att förskolorna då går samman.


Så här arbetar vi

Ända sedan Helianthus grundades för över tio år sedan har målsättningen varit densamma – att skapa en förskola byggd på de behov barnen har idag samt på de behov de kommer att ha i framtiden. Vår utgångspunkt är att barnen som går i dagens förskola är nästa generations vuxna och vi erbjuder därför en förskola som förhåller sig till just detta. Vad det innebär är att vi ger barnen allt vad de behöver här och nu samtidigt som vi förser dem med de egenskaper och förmågor som de kan tänkas behöva inför framtiden.

Ut & njut!

För att uppnå detta arbetar vi med en egenutvecklad pedagogik som bygger på ett situationsanpassat och upplevelsebaserat lärande där barnen lär sig aktivt genom upplevelser. Med kontinuerliga utflykter får våra barn bland annat spendera mycket tid i naturen och då känna på träden snarare än att passivt titta på dem i böcker. Som namnet insinuerar handlar Ut & njut inte om att till varje pris vara utomhus, utan om att vara ute när vädret så tillåter. När vädret inte välkomnar utomhusvistelser beger vi oss istället till ett bibliotek, ett muséum eller något annat lärorikt och roligt ställe.

Målet är högsta möjliga kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet (enligt ledorden trygghet, service och lärande) har vi ett omfattande och aktivt kvalitetsarbete som vid flera tillfällen vunnit erkännande. Baserat på läroplanen och utifrån åldersgrupperna 1-3 år respektive 3-5 år har vi utvecklat tio egna målområden som uppfylls via aktiviteter i den dagliga verksamheten. Måluppfyllnad dokumenteras tydligt och individuellt för varje barn så att både medarbetare och föräldrar kan följa utvecklingen. För att ytterligare säkerställa kvalitén i verksamheten lägger vi stor vikt vid de synpunkter som både barn och föräldrar för fram och vi ser gärna att föräldrar kommer med feedback.


Föräldrasamverkan

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi tillämpar därför flexibel inskolning samt bjuder in till både föräldraråd och utvecklingssamtal. Utöver detta har vi föräldramöte och drop-in-möten samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld. 

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning där inskolningen genomförs under fem dagar. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldraråd

På ett föräldramöte utses det antal föräldrarepresentanter som behövs och alla får därefter telefonnummer och/eller e-post till representanterna för att kunna ta kontakt. Från förskolan medverkar verksamhetschefen och en pedagog.

Syftet med rådet är att:

  • Stärka samverkan mellan förskola och hemmen
  • Ge möjlighet för föräldrarna att få insyn i verksamheten
  • Stärka föräldrainflytandet

Utvecklingssamtal

Vi genomför utvecklingssamtal där ansvarig pedagog tillsammans med föräldrarna och eventuellt även barn går igenom portfolion samt barnets utveckling, trivsel och lärande. Portfolion är således grunden för samtalet. Innan samtalet har föräldrar även tilldelats ett frågeformulär, som de besvarat och där svaren sedan gås igenom under samtalet.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?