Förskolan Myrängen

Om oss

Myrängens förskola är en fristående förskola inom Pysslingen och finns i Stuvsta-Snättringe.

Myrängens förskola startade 2008 och flyttade in i helt nya ljusa lokaler hösten 2010. Förskolan är belägen i ett fint naturområde med hagar och skogsdungar som vi utnyttjar flitigt tillsammans med barnen.

Det finns tre basgrupper på förskolan Grön (1-3 år), Blå (4 år) och Gul (5 år). Förskolans gård är en spännande naturtomt med olika sorters växlighet, bärbuskar och päronträd. Den inbjuder till mycket lek och forskande.

På Myrängens förskola prioriteras områden som matematik, språkutveckling, naturvetenskap samt att vi lägger stor vikt på barnens sociala utveckling. Vi lägger även stor vikt på värdegrundsarbete med utgångspunkt från Läroplanen. Alla barn på förskolan ska mötas av förståelse, demokrati, respekt och öppenhet. Miljön inne som ute är föränderlig och anpassas ständigt till barngruppens intresse och behov.

Myrängens förskola och Myrängsskolan har ett tätt samarbete. Den röda tråden mellan förskolan och skolan består i ett lärande som pågår från de minsta barnen på förskolan till de äldsta i skolan. Barnen på förskolan ska uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en tillgång för varandra.

Våra avdelningar:

  • Grön har ålder 1-2 år
  • Gul har ålder 2-4 år
  • Blå har ålder 3-5 år

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har två studiedagar per termin då förskolan är stängd.


Så här arbetar vi

Vi lägger stor vikt på språk, matematik och socialt samspel. Där vi ser på matematik som ett verktyg för att beskriva sig själv och sin omvärld. Detta arbetssätt ser vi även gynnar barnens språkutveckling. Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang.


Föräldrasamverkan

De dagliga samtalen vid lämning och hämtning är viktiga och en förutsättning för en bra samverkan mellan hemmet och förskolan. Varje termin har vi föräldramöten. Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per läsår. En gång per år får föräldrar på förskolan svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?