Förskolan Myrorna

Om oss

Förskolan Myrorna är ett föräldrakooperativ i Stuvsta-Snättringe.

Förskolan Myrorna är ett föräldrakooperativ som huserar i en villa i ett lugnt och trevligt kvarter på Nybyggarvägen 3 i Stensängen i Stuvsta. Vi är en liten trevlig grupp på 18 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Vi är tre pedagoger samt en kokerska.

Vi värnar om att alla ska vara trygga och att vår miljö ska vara utvecklande. För att alla ska trivas är det viktigt att vi bryr oss om varandra och visar det!

Vår gård inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur. Vår verksamhet innehåller mycket såsom skapande, rörelse, utevistelse, naturupplevelser, sång/musik med mera, men vi värdesätter även barnens fria lek där de kan få sina egna önskningar/lekmöjligheter uppfyllda!

Du som förälder är en självklar och viktig del i vår vardag och genom att det är ett föräldrakooperativ så får du en unik inblick i ditt/dina barns förskoletid!

Trädgården är väl anpassad för barnens aktiviteter och inbjuder till fantastisk lek. Förskolan ligger nära skog och natur. Pendeltåg från Stockholms centralstation till Stuvsta station tar ca 15 minuter. Därefter buss 705 från Stuvsta station som tar cirka 10 minuter.

Vår kokerska som serverar näringsriktig och hemlagad mat som smakar fantastiskt gott!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har sommarstängt fyra veckor under juli månad, vecka 28-31, under förutsättning att det fungerar för medlemsfamiljerna.

Vi har även fyra planeringsdagar per år då förskolan är stängd och dessa dagar bestäms i samråd med föräldrarna och röstas fram under medlemsmötena.


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för Förskolan och Huddinge Kommuns mål och riktlinjer. Vi sätter stor vikt vid att barnen ska vara trygga i vår förskola och detta grundläggs redan vid inskolningen. Vi har en inskolningsperiod på två veckor och anpassar den efter barnets behov.

Det är viktigt att alla ska känna sig som en i gruppen och trivas, utvecklas och inte minst ha roligt tillsammans! Vi vill att alla ska känna empati och medkänsla och kunna kommunicera på ett bra sätt därför sätter vi ord på det vi gör och känner och ger det tid.

Varje barn ska få utvecklas och känna att de lyckas och vårt mål är att de ska ha med sig de färdigheter som behövs när de börjar i förskoleklass.

Barnens välbefinnande är viktigt och vi får vällagad mat från grunden med så lite socker som möjligt. Vi har vila för alla åldrar dagligen, efter lunch och en gång i veckan får barnen massage. Vi är ute dagligen och går även till skog och närområden. Vi har rörelsepass för att ge barnen grundläggande glädje i att röra på sig!

Vår verksamhet omfattar:  fri lek där barnen har möjlighet att själv få välja sina aktiviteter/ lekar, utevistelser, skogsvistelser, naturupplevelser, rörelse, sång och musik, skapande verksamhet, samlingar och temasamlingar, språk, matematik, naturkunskap/teknik, teaterbesök, data, biblioteksbesök, utflykter med mera.

Vi dokumenterar barnens utveckling genom bilder, intervjuer, utställningar, dokument, skapande med mera. Varje barn har sin egen portfolio.                                                      

Förskolan har delat in alla fasta aktiviteter på bestämda dagar under veckan och delat in barnen i mindre grupper men är givetvis öppen för spontanitet.


Föräldrasamverkan

Vi samverkar genom den dagliga kontakten med föräldrarna, föräldramöten, utvecklingssamtal, medlemsmöten, drop-in fika, förskolans traditioner så som ”Sopp-kväll”, Luciafirande, utställningar, vårutflykt med mera.

Vad innebär föräldrakooperativ?

Förskolan Myrorna är en föräldrastiftelse som drivs i kooperativ form. Föräldrarnas delaktighet och aktiva intresse är viktigt för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Vi har ett personligt möte med alla familjer innan de erbjuds en plats. Detta för att nya medlemmar ska vara väl insatta i verksamheten och veta vilken arbetsinsats som krävs. Varje ny familj får en ”fadderfamilj”.

Jourtjänstgöring

Alla familjer ställer upp som vikarierande förskolepersonal vid behov. Ett jourschema görs upp minst fyra månader i taget.

Städning

Förskolan storstädas två gånger per år, en vårstädning och en höststädning. Då delas ansvaret för städning av olika rum upp mellan familjerna. Dessutom delar alla familjer på den dagliga städningen enligt schema.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en av följande arbetsgrupper:

  • Styrelse
  • Trädgårds- & sygruppen
  • Byggruppen
  • Fest- & inköpsgruppen
  • Info/teknikgruppen

Du ska välja Förskolan Myrorna om du aktivt vill engagera dig i ditt barns förskoletid. I gengäld får du en unik inblick och delaktighet i ditt barns vardag utanför hemmet.


Kontakta oss

Telefon

Besöksadress

 

Ledning

Anna Wicik-Pracharczyk

Köansvarig

Du söker plats hos oss via Huddinge kommuns hemsida. Vi vill gärna att ni skickar in en intresseanmälan till oss på förskolan och berättar lite kortfattat om er. Du kan mejla in intresseanmälan vår e-postadress.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?