Förskolan Pärlan

Om oss

Förskolan Pärlan är en fristående förskola i Vårby som drivs av Norlandia förskolor AB.

Pärlans förskola ligger i Vårby gård nära vackra naturområden, vid fotbollsplan och parkleken.

Här finns fyra avdelningar: tre småbarnsavdelningar (1-4 år) och en femårsavdelning. Förskolan har trivsamma och ljusa lokaler samt en inbjudande gård. Vi är intresserade av natur, trädgård och odling. Vår lekgård är full av blommor från tidig vår till sen höst.
Vi har Grön Flagg och vistas gärna ute i naturen med barnen. Vi är inspirerade av Fröbels tankar om det skapande barnet, där man lär med alla sina sinnen och där naturen ger stor stimulans i verksamheten. Vi tror att lek, drama, musik och rörelse ger glädje och självförtroende samt frigör fantasi och stimulerar kreativitet. Vi arbetar dagligen med språk och matematik. Genom lekfulla pedagogiska utmaningar utvecklas det språkliga och matematiska tänkandet. Vi tycker om musik och rörelse och använder oss av det i verksamheten. Vår förskola har bland annat gemensamma drama- och sångsamlingar utifrån tema och årets växlingar.

Pärlan har egen kock och vi lagar vår egen mat. Vi är KRAV-certifierade på 50%.

Vårt pedagogiska koncept

Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela rektor eller biträdande minst 3 veckor innan.


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?