Förskolan Regnbågen

Om oss

På regnbågen arbetar vi utifrån Dibbers ledord Vi får världens viktigaste värden att växa. Förskolan är en traditionell förskola med läroplanen som utgångspunkt i sitt arbete. Där vi knyter Dibbers fem fokusområden med hjälp av sina sju lärvänner till vårt arbete. På vår förskola vill vi att barnen ska få möjlighet till ett unikt lärande och omsorg för en bra start på sin livslånga resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid. Vi finns i funktionella lokaler med gångavstånd till både buss och tunnelbana. Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06:30-18.00. Som en av flera Dibber-förskolor i Vårby kan vi erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att våra förskolor i området då går samman.

Köket/måltider

Regnbågen erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Enligt Dibbers ledord   ”Den goda måltiden”   lagar vi det mesta av vår mat från grunden då blir den både godare och mer hälsosam, inte minst då vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP). För att hålla våra lokaler rena har vi daglig städning av förskolan på kvällstid.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.


Så här arbetar vi

För oss är det viktigt att undervisningen ger barnen möjligheten att lära utifrån sin egen förmåga med konkreta upplevelser och situationer där mångfalden är en rikedom för personlig utveckling. Vi strävar emot att alltid vidga barns pedagogiska rum och upplevelser på olika sätt där vi vill att barnen ska möta en likvärdig och inspirerande lärmiljö på förskolan. Våra lär vänner som symboliserar ett varsitt område i läroplanen finns med i både vår undervisning och i våra undervisningsmiljöer. Vi tar tillvara på närområdets möjligheter med parker och natur. Regnbågen har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi arbetar och följer aktivt på olika sätt i vårt vardagliga arbete tillsammans med barnen. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation eftersom det är en viktig del i att nå framgång i kommande skolarbete. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder verktyget TAKK.

Vi använder Unikum som pedagogiska plattform där vi planerar, genomför, dokumenterar och reflekterar och analyserar vårt vardagliga arbete som vi genomför med barnen. Vår förskola följer de lagar och regler som föreskrivs för vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-arbetsmiljö och barnskyddsronder för att miljön ska vara en trygg och säker plats för barn och personal att vistas i.

Vi strävar efter att uppfylla vår vision där vi får världens viktigaste värden att växa och genom det arbetet vill vi att varje barn som lämnar vår verksamhet ska ha fått känna sig värdefulla. Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor.


Föräldrasamverkan

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. På Regnbågen använder vi webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som förälder att vara delaktig i ditt barns lärande. Genom din surfplatta eller mobiltelefon kan du ta del av bloggar, lärloggar, utvecklingssamtal och annan information. På förskolan har vi varje termin olika samkväm för barn och föräldrar. Vi bjuder även in till föräldraråd, föräldramöten samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi flexibelinskolning där inskolningen där inskolningen anpassas efter varje individs behov. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Det ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldraråd

På ett föräldramöte utses det ett antal föräldrar som ihop representerar ett föräldraråd. representanterna deltar i föräldrarådsmöte ca 1ggr/termin och tar med sig ev. frågor från andra föräldrar som de vill diskutera och ta upp på mötet. Under föräldrarådet informerar förskolan om olika saker men det tas även upp saker som föräldrar kan tänkas vilja tycka till om samt vara delaktiga i innan beslut fattats. Från förskolan medverkar rektor samt en pedagogrepresentant.

När det inte finns underlag för att starta ett föräldraråd skickar rektoren ut ett föräldrarådsbrev 1gg/termin via unikum för att ge information kring olika delar från verksamheten.

Föräldrasamtal

Föräldrasamtal genomförs på förskolan minst en gång per termin. Vi använder oss av vår webbplattform unikum där vi använder barnets lärlogg som utgångspunkt för samtalet. Föräldrar kan under hela terminen följa barnets utveckling och lärande via unikum. Själva samtalet sker personligt och på plats på förskolan.
Kontakta oss

Vill du veta mer om oss?

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Telefon 

Avdelning Anemonen 076-501 04 59
Avdelning Violen 076-501 04 61
Avdelning Liljan 076-501 04 63
Avdelning Näckrosen  076-501 04 62
Avdelning Blåklockan

076-501 04 64

Besöksadress

Ledning

E-post


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?