Förskolan Regnbågen

Om oss

Regnbågen var en av de allra första förskolorna i Huddinge kommun. Idag finns vi i funktionella lokaler med gångavstånd till både buss och tunnelbana. Vi har nära till naturen och kan med vårt läge utnyttja kulturutbudet både lokalt och i närliggande områden. Som en av Helianthus förskolor arbetar vi med en egenutvecklad pedagogik som bygger på ett situationsanpassat och upplevelsebaserat lärande där barnen är på många utflykter och lär sig aktivt genom upplevelser. Regnbågen består av femavdelningar. Vi finns i funktionella lokaler med gångavstånd till både buss och tunnelbana. Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06:30-18.00. Som en av flera Helianthus-förskolor i Vårby kan vi erbjuda förskoleplatser även under sommar- och julperioderna, detta genom att våra förskolor i området då går samman.

Köket/måltider

Regnbågen erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst då vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP). För att hålla våra lokaler rena har vi daglig städning av förskolan på kvällstid.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.


Så här arbetar vi

På Regnbågen arbetar vi med att förverkliga vår vision där Helianthus förskolor är det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid.

Att ha ett nyfiket förhållningssätt inför nya utmaningar som man ställs inför är viktigt för oss. Vi strävar mot att alltid vidga barns pedagogiska rum och upplevelser på olika sätt. Vi tar tillvara på närområdets möjligheter.

Vi vill att varje barn ges möjlighet att lära utifrån sin egen förmåga med konkreta upplevelser och situationer där mångfalden är en rikedom för personlig utveckling. Regnbågen har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi arbetar och följer aktivt i vårt vardagliga arbete tillsammans med barnen.

Vi arbetar språkmedvetet, vilket innebär att vi samtalar och sätter ord på vad vi gör. Vi använder olika metoder för kommunikation så som TAKK och bildstöd i vardagen. Vi använder Unikum för att blogga så att du som förälder kan ta del av ditt barns vardag här på förskolan. Unikum ger viktig information från förskolechefen och pedagoger. På Regnbågen använder vi även digital närvarokontroll med hjälp av webbverktyget Tempus. Vår förskola följer de lagar och regler som föreskrivs för vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-, arbetsmiljö och barnskyddsronder för att miljön ska vara en trygg och säker plats för barn och personal att vistas i.

Vi vill även att våra barn skall få verktyg och möjligheter att vara måna om varandra och finna vägar till ro och stillhet, ett arbetssätt vi har för att främja det är "Drömmen om det goda" som innebär olika former av avslappning.

Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. Vi vill att de har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor. Vi strävar efter att barnen blir självständiga individer som vågar prova och möta nya saker i livet.


Föräldrasamverkan

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Därför har vi på förskolan varje termin olika samkväm för barn och föräldrar såsom luciafirande, dropp-in fika, sommarfest med knytkalas, lotterier, fiskdamm och försäljning. Vi bjuder in till föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi flexibelinskolning där inskolningen där inskolningen anpassas efter varje individs behov. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Det ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.

Föräldraråd

På ett föräldramöte utses det ett antal föräldrar som ihop representerar ett föräldraråd. representanterna deltar i föräldrarådsmöte ca 1ggr/termin och tar med sig ev. frågor från andra föräldrar som de vill diskutera och ta upp på mötet. Under föräldrarådet informerar förskolan om olika saker men det tas även upp saker som föräldrar kan tänkas vilja tycka till om samt vara delaktiga i innan beslut fattats. Från förskolan medverkar förskolechef samt en pedagogrepresentant.

Föräldrasamtal

Föräldrasamtal genomförs på förskolan minst en gång per termin. Vi använder oss av vår webbplattform unikum där vi använder barnets lärlogg som utgångspunkt för samtalet. Föräldrar kan under hela terminen följa barnets utveckling och lärande via unikum. Själva samtalet sker personligt och på plats på förskolan.
Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?