Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Förskolan Solängen

Om oss

Barnets rätt till lek finns inskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter och lekens betydelse framhålls också i förskolans läroplan. Lek behöver också engagerade vuxna samt tid och rum för att utvecklas. De vuxna i förskolan har en betydelsefull roll i allt lekande, som inspiratörer, vidarutvecklare och deltagare. Leken utvecklas när barnen känner att de vuxna är engagerade och intresserade, när pedagogerna följer lekens förlopp och bidrar med material, uppslag och idéer för att utvidga den.

På onsdagar har hela förskolan sångsamling tillsammans där det ibland kommer kända figurer på besök såsom Pippi Långstrump med Lilla gubben och Herr Nilsson.

Tid till lek – Plats för Lärande

Vår förskola ligger i ett mysigt bostadsområde och har nära till skogen. Vilket gör att barnen ofta går till skogen. Barnen får då naturligt ta del av djurens och naturens kretslopp och följa årstidsväxlingar.

Solängen består av fem avdelningar, Tussilago, Maskrosen, Smörblomman, Gulsippan och Solrosen. På Tussilago har vi 1-åringar, på Maskrosen, Smörblomman och Gulsippan har vi 2-4-åringar och på Solrosen har vi 4-5-åringar. 

Vi vill förtydliga vårt arbetssätt genom att ha visionen att alla barn är allas barn. Vi samarbetar mellan alla avdelningar för att alla barn och pedagoger ska vara trygga med varandra.

På förskolan finns idag 17 pedagoger, barnskötare och förskollärare, män och kvinnor i blandade åldrar. Hela förskolan bildar ett arbetslag, det är viktigt att vi har övergripande gemensamma mål och arbetsplaner.

Vi erbjuder alla barn frukost, frukt och lunch. Frukost serveras från kl. 08.30 och lunch serveras kl.13.00. Vår kock Christer lagar fantastisk näringsrik mat till oss. Vi försöker att undvika halvfabrikat och tillagar näst intill all mat från grunden.

APT och planeringsdagar

Förskolan stänger kl. 15.30 en gång i månaden för arbetsplatsträff (APT). Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering. Vi arbetar då med planering eller får utbildning. Under dessa dagar är förskolan stängd.

Öppettider

 Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30-18.00.


Så här arbetar vi

Vår vision är att barn ska få vara barn. Vi ser barnen som kompetenta, vi sätter aldrig mål för barnen.

Vår profil är: Tid till lek – Plats för lärande

Vi ser:

  • Lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av lärandet
  • Leken som livsnödvändig för barns välbefinnande

Att barnen är i lek och rutinsituationer vet vi, och vi arbetar därför med lärande i alla aktiviteter som finns på förskolan. Vi skapar lustfyllda läroprocesser i lek i tre perspektiv.

Vi sätter mål för verksamheten och pedagogerna. Vi har valt att dela in leken i tre perspektiv där vi utgår från pedagogens roll i leken. Barnets rätt till lek finns inskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter och lekens betydelse framhålls också i förskolans läroplan. Leken behöver engagerade vuxna samt tid och rum för att utvecklas. De vuxna i förskolan har en betydelsefull roll i allt lekande, som inspiratörer, vidarutvecklare och deltagare.

Leken utvecklas när barnen känner att de vuxna är engagerade och intresserade, när pedagogerna följer lekens förlopp och bidrar med material, uppslag och idéer för att utvidga den.


Föräldrasamverkan

Informationsmöte erbjuds alla nya familjer under våren då vi berättar om vår verksamhet. Avdelningarna bjuder in till föräldramöte under september månad, där vi informerar vad som sker på avdelningarna.

Solängen erbjuder 1-2 gånger per termin ett föräldraråd där föräldrarepresentanter från varje avdelning träffar förskolechef och en pedagog som informerar om vad som sker på förskolan.

Förskolan har också tema-kväll då föräldrar och pedagoger har någon form av gemensam utbildning/diskussion till exempel ABC, Gränssättning, ”Det kompetenta barnet” med mera.

Varje avdelning skriver månadsbrev där föräldrarna får övergripande information om vad som hänt eller ska hända på avdelningen.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.


Kontakta oss

Telefon

Besöksadress


Ledning


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?