Förskolan Solängen

Om oss

Förskolan Solängen finns i nya, moderna och klimatsmarta lokaler på Sjövägen 26 i Huddinge. Förskolan är belägen i ett naturskönt område i närheten av sjön Trehörningen. Hos oss på Solängen arbetar vi på ett varierat sätt för att skapa en hållbar framtid. Det är i mötet som lärandet sker via en damspelande atmosfär. Hos oss får varje barn får möjlighet att utvecklas till sin egen person och i sin fulla potential. Våra pedagoger har ett normkritiskt förhållningssätt, är tillgängliga för barnet och har en stark tilltro till barnens egen förmåga.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varmt välkommen till oss!


Så här arbetar vi

Undervisningen och den pedagogiska verksamheten utgår ifrån barnsynen om det kultur- och kunskapsskapande barnet, ”det kompetenta barnet”. Pedagogerna har ett stort engagemang i barns värld och arbetar med att vara nära, möta, lyssna och förstå barnens intressen och vilja.

Vi tar tillvara på möjligheterna till lärande och frisk luft i förskolans utemiljö, där lek och rörelse stimuleras.

En stor del av lärandet sker i interaktionen med andra. Därför är den kommunikativa förmågan, den sociala kompetensen och miljön viktiga aspekter i lärandet.

Alla lärhörnor både i ute och innerummet ska stimulera till olikhet på alla vis samt till att alla barnen är aktiva och självgående. Hörnor förändras utifrån barnens behov och beroende på tema/projektarbete. Arbete med fasta och rörliga pedagoger sker både ute och inne. De fasta är alltid deltagande i barnens aktiviteter och de rörliga finns alltid tillhands för barnens olika behov.

Det omsorgsfulla lärandet stödjer varje barns välbefinnande och behöver enskilda barn lite extra så får pedagogerna stöd i det arbetet av förskolans specialpedagog.

För att ge information till vårdnadshavarna, upprätta utvecklingsfokus/överenskommelser och synliggöra barnets förändrade kunnande använder vi ett digitalt verktyg, Schoolsoft.

Att arbeta med normer och värdegrund är basen i allt vårt medvetna pedagogiska arbete, där det professionella mötet och att arbeta ihop barngruppen ”från jag till vi”. Att tona in barnet och dess vårdnadshavare så de upplever trygghet, trivsel och delaktighet är av yttersta vikt för att kunna skapa ett gott lärandeklimat där barnet utvecklas i sin fulla potential.


Föräldrasamverkan

Hos oss på Solängen är det mycket viktigt att vi har ett gott samarbete med dig som är förälder. Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg i att lyckas med vårt uppdrag. De får ta tid och är en del av målet att skapa bra samverkan mellan hemmet och förskolan. Vi strävar efter att ha professionella personliga möten varje dag.

Välkomstmöte

Alla vårdnadshavare blir inbjudna till ett välkomstmöte när man fått en förskoleplats hos oss.

Det dagliga mötet

Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg i att lyckas med vårt uppdrag. De korta, dagliga samtalen vid lämning och hämtning är därför av stor betydelse för oss.

Föräldramöten och enskilda bokade samtal

Varje termin bjuder vi in till föräldramöte. Som förälder är du också välkommen att boka in ett enskilt samtal med oss pedagoger eller förskolans ledning om du önskar det.

Förskoleråd eller föräldraforum

Under terminen har vi föräldraråd dit du som förälder är varmt välkommen. Här diskuterar vi på ett konstruktivt sätt aktuella frågor och utvecklingsområden som rör hela förskolan.

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. Då diskuterar vi tillsammans ditt barns tid på förskolan och pratar utförligare om ditt barns trivsel, utveckling och förändrade kunnande. Inbjudan att delta en hel dag Alla vårdnadshavare är välkomna att delta under en hel dag på förskolan. Vårdnadshavaren bestämmer lämplig dag i samråd med förskolan.

Schoolsoft

Schoolsoft är ett verktyg för kommunikation och dokumentation. Du som förälder kommer genom verktyget att enkelt kunna ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Våra pedagoger får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.
När ditt barn börjar hos oss får du inloggningsuppgifter till verktyget. I Schoolsoft får du även information från förskolans ledningsteam.

Årlig kundundersökning (NKI – NöjdKundIndex)

Två gånger per år får föräldrar svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät från Huddinge kommun och en från Pysslingen. Resultatet från enkäterna är någonting som vi analyserar och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt arbeta mot utveckling och hög kvalitet på vår förskola.

Sommarfest

Varje år bjuder vi in föräldrar och barn till vår traditionsenliga sommarfest. Några gånger per år bjuder vi in vårdnadshavare tillsammans med sina barn till drop-in fika, där vi får möjlighet att träffas på förskolan titta på verksamheten.

Avslutningssamtal

Inför skolstart bjuder vi in till avslutningssamtal för blivande skolbarn, så att övergången från förskola till skola skall bli så bra som möjligt.


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?