Förskolan Trollhyddan

Om oss

Förskolan Trollhyddan är en fristående förskola i Trångsund.

Trollhyddan är en av Trångsund/Skogås första förskolor i privat regi. Vi erbjuder barnen en trygg och stimulerande miljö som utmanar och lockar varje individ till både lek och aktivitet.

Då vi är ute väldigt mycket under hela året, är ett av våra motton ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Sång och musik står oss varmt om hjärtat och hörs varje dag på stugan. Vi sjunger mycket och startar varje morgon med sångsamling och fruktstund.

Grunden till ett bra samarbete mellan Trollhyddan och hemmet lägger vi i samband med introduktionen. Introduktionsperioden/inskolningen pågår under 3 dagar då du som förälder deltar tillsammans med ditt barn i förskolans verksamhet. Vi utgår alltid efter barnets behov och då i samråd mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Något som är oerhört viktigt för oss är att barnen trivs, så vi arbetar mycket med det sociala samspelet. En annan viktig del i barnens trivsel är också att föräldrarna trivs. Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Trollhyddan ligger i ett naturnära område med skogen precis inpå knuten. En skog som vi besöker så ofta vi kan och där får grovmotoriken sig en verklig genomkörare.

Vår fina gård är härligt kuperad med både fruktträd och bärbuskar. Trollhyddan har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Vid alla våra organiserade aktiviteter (skapande, skogen, rörelse) är barnen indelade i fem olika grupper såsom möss, ekorrar, harar, björnar och älgarna.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Under sommaren har vi stängt 3 veckor för semestrar och storstädning av lokalerna.

Vid behov, samarbetar vi med annan enskild förskola.


Så här arbetar vi

Trollhyddan är en traditionell förskola där vi plockar godbitar från fler än en pedagogik, exempelvis I ur och skur, Reggio Emilia, Montessori, Waldorf med mera). Då får barnen kunskap om alla ämnesområden, t.ex. naturupplevelser, musik, gymnastik, målning och mycket, mycket mer. Alla strävar de mot samma mål – trygga, självständiga och harmoniska människor där barnens behov står i centrum.

Varje termin/läsår bestämmer vi tillsammans med barnen om ett tema som vi sedan arbetar med och som vi utformar utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Vi arbetar mycket med områdena natur & miljö, matematik, språk, sång & musik och den ack så viktiga leken. Vi arbetar även mycket med det sociala samspelet & värdegrunder, där omsorg och hänsyn, liksom rättvisa och jämställdhet lyfts fram och vi pratar mycket om hur vi förhåller oss mot varandra.

Trollhyddan arbetar efter förskolans läroplan och egna styrdokument.


Föräldrasamverkan

Vi vill att man som förälder ska känna trygghet att lämna sitt barn på Trollhyddan. Vi tror på delaktighet och kommunikation. Inför introduktionen har vi tydliga dokument och vi pedagoger lägger stor vikt vid att lära känna dig som förälder och vägleda dig. Känner du dig trygg med oss så vet vi att även ditt barn kommer att göra det. 

Under introduktionen är man som förälder med under tre hela dagar, då får ni en bra inblick i vår verksamhet och vi får möjlighet att se vad ditt barn är vant vid och vi kan ge svar på alla era frågor. Verksamheten synliggör vi genom dokumentation i form av fotografering, bilder och text. Vi har även veckobrev, där man får information om vad som har hänt och kommer att hända på förskolan under den närmsta tiden. Vi bjuder även in till föräldramöten, drop-in- fika, BUL-samtal (barns utveckling och lärande). Som förälder kan man också vara med att påverka verksamheten genom vår årliga föräldraenkät, stickprov och självklart i dialog med pedagogerna. 


Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?