Montessoriförskolan Våra Barn

Om oss

Montessoriförskolan Våra Barn är en föräldrakooperativt driven förskola i Sjödalen-Fullersta.

På Montessoriförskolan Våra Barn arbetar vi utifrån Maria Montessoris filosofi och material som utmanar och stimulerar barnets nyfikenhet och att växa och utvecklas. Montessoripedagogen finns till hands och inspirerar, visar och hjälper barnet vid behov.

Vår vision för oss pedagoger är att erbjuda en trygg, positiv, lustfylld och meningsfull vardag där varje barn tillåts växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har en förskolegård som inbjuder till många aktiviteter ute, som att cykla, gunga, skogen med många motoriska övningar m.m. Vi har även gångavstånd till Rådsparken och biblioteket som vi besöker regelbundet.

Förskolan har fyra avdelningar:
- två småbarnsavdelningar; Kuben Röd och Kuben Blå för barn mellan 1–3 år
- avdelningarna Färgtornet Gul och Färgtornet Grön för barn mellan 3–6 år

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. En dag varje månad stänger vi klockan 16:00 för personalmöte och arbetsplatsträff.


Så här arbetar vi

Kuben, barn 1-3 år

Morgonlämning sker oftast ute på vår gård (om inte barnet äter frukost på förskolan). Här finns gott om plats för lek med gungor, sandlådor, klätterställningar och fina vägar för små cyklister. Gården har också ett kuperat skogsparti dit man kan gå och utforska naturen. På vintern finns här en fin pulkabacke. Även frukt och mellis äter vi ute om vädret tillåter. Efter förmiddagens fruktstund är det dags att gå in och förbereda för lunch.

Våra lokaler är helt möblerade utifrån våra små – med matbord, köksbänk (med riktigt vatten), skåp och hyllor på deras höjd. Mycket tid ägnas åt att göra vardagliga sysslor som att duka bordet, klä på och av sig kläder själv och träna på toalettbesök. Att sakerna är tillgängliga för barnen när de är redo att utforska dem är Montessori. Vi tar tillvara på barnets egen nyfikenhet att lära. Det finns också gott om stimulerande material att leka och lära med. Pedagogens roll som stöd i lärandeprocessen ger många tillfällen till dialog där språket utvecklas och uppmuntras. Varje dag har vi sångstund där vi tränar på att räkna, lära känna varandras namn och naturligtvis sjunga.

Färgtornet barn, 3-6 år

Under förmiddagen samlas vi i smågrupper och påbörjar dagens arbetspass. Inomhus kan barnen välja bland Montessori-material liksom andra pedagogiska material eller välja att jobba i vår konstateljé. Våra lokaler är helt möblerade utifrån barnen – med allt material tillgängligt när de är redo att utforska. Utomhus ordnas grupplekar eller små skogspromenader för de barn som väljer att vara ute.

Före lunch avslutar barnen sina arbeten, dukar sin bordsplats och går till sin samling. Varje dag har samlingen ett givet tema som sång, musik, lek, klura med bokstäver och andra aktiviteter. Efter samlingen är det dags för lunch, som avslutas med att barnen dukar av och diskar efter sig för att därefter gå ut på gården. Mellanmålet äter vi utomhus om vädret tillåter.

Några gånger i månaden beger vi oss till skogs för att utforska natur och miljö. Vi gör även utflykter till närliggande parker som Rådsparken och träffar alla djur. Vi åker också på upptäcktsfärd med buss ibland, till platser en liten längre bit bort.

Organisation

Våra Barn är ett alternativ till de kommunala förskolorna och drivs av oss föräldrar med barn på förskolan, i form av en ideell förening. För den dagliga verksamheten har vi anställd personal som har fullt pedagogiskt ansvar medan vi föräldrar bidrar med en del praktiskt.

Som förälder blir du medlem i föreningen och förväntas bidra med vad du kan för att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa förskolan för våra barn.


Föräldrasamverkan

  • den dagliga kontakten vid hämtning och lämning
  • ett föräldramöte varje höst för alla föräldrar
  • sommarfest i juni
  • individuella utvecklingssamtal, där vi samtalar kring barnets lärande och utveckling
  • luciafirande

Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?