Förskolan Ängen

Om oss

Ängen är en nybyggd kommunal förskola med fem avdelningar som ligger i centrala Huddinge.

På förskolan finns avdelningarna Prästkragen, Blåklockan, Gullvivan, Lupinen och Kattfoten och vi strävar efter att ha grupper med åldersindelningen 1-3 år samt 3-5 år.

På Ängen sover barnen utomhus i sovsäckar och på liggunderlag på specialbyggda sovplatser på balkongen.

Kommunens nattomsorg Nattviolen inryms i lokalerna från och med 1 oktober 2018.

Ängen har ett eget tillagningskök som varje dag lagar god och näringsriktig mat till både barn och pedagoger.

Dokument


Förskolan Ängen byggs på en tomt bredvid Ängsnässkolan, adress Lännavägen 30 (huvudentré). 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per läsår. Datum för dessa dagar meddelas föräldrarna två månader innan.


Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms ett övergripande tema där varje avdelning sedan utformar sin inriktning utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på områdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är viktigt i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa och rörelsens betydelse för hjärnans utveckling, där vi lägger fokus på att få en bra balans mellan aktivitet och vila.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).


Föräldrasamverkan

Vi erbjuder flera tillfällen till föräldrasamverkan:

  • Under inskolningen i verksamheten
  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Ett föräldramöte på höstterminen
  • En vårfest eller liknande i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och uppträdanden visas allt efter barnens förmåga.
  • Individuella utvecklingssamtal en gång per läsår, där vårdnadshavare och pedagog samtalar kring barnets utveckling och lärande
  • Uppföljningssamtal en tid efter att barnet varit på förskolan efter inskolning
  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning som träffas en gång per termin tillsammans med ledningen och några pedagoger. 

Kontakta oss

Avdelningar

Prästkragen 08-535 311 84
Blåklockan 08-535 311 85
Gullvivan 08-535 311 82
Lupinen/Nattviolen 08-535 311 83
Kattfoten 08-535 311 81
Kök 08- 535 311 80

Ledning


Besöksadress


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?