Förskolan Apelsinen

OBS! Verksamheten upphör den 12 augusti 2019.

Om oss

Apelsinen är en kommunal förskola med två avdelningar. På avdelning Pysen är barnen ca 1-3 år. Mymlan har barn i åldern ca 3-5 år. 

Här finns vi

Förskolan Apelsinen finns i centrala Huddinge i ett bostadsrättsområde. Vi har en förskolegård, samt gångavstånd till skog och parker som vi besöker regelbundet. Pendeltåg till Huddinge station från Stockholm C tar cirka 13 minuter och från Södertälje cirka 30 min. Flertalet bussar stannar vid bussterminalen. Från Huddinge station tar det 5 minuter att promenera.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per läsår. Datum för dessa dagar meddelas föräldrarna två månader innan.

Under sommaren arbetar Huddinge centrala förskolor, Guldfisken, Falken, Apelsinen och Fjällbackarna tillsammans.  Det är många barn som är lediga och även pedagogerna behöver ta ut sin semester. Vi samverkar veckorna 28-31.

Dokument


Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms en övergripande temarubrik. Utifrån den utformar varje avdelning sitt tema, pedagoger och barn tillsammans, utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på ämnesområdena enligt läroplanen, bland annat språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är en viktig del i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa, där vi lägger fokus på att få en balans mellan aktivitet och vila. Samt att vi servera ekologisk och näringsriktig kost.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).

Dokument


Föräldrasamverkan

Vi har kontakt med föräldrarna vid följande tillfällen:

  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

  • Ett föräldramöte varje höst för alla föräldrar.

  • En vårfest i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och små uppträdanden visas, allt efter barnens förmåga.

  • Individuella utvecklingssamtal, där vi samtalar kring barnens utveckling och lärande. Uppföljningssamtal för de barn som har varit på förskolan en kortare tid.

  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning träffas en gång per termin tillsammans med ledning och några pedagoger.


Kontakta oss

Avdelningar

Mymlan 08-535 309 25
Pysen 08-535 309 61
Köket 08-535 309 69
   

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 16 maj 2019

Var informationen till din hjälp?