Förskolan Elden

Om oss

Elden är en kommunal förskola. Förskolan är centralt belägen vid Kvarnbergsplan.

Förskolan Elden är en mötesplats för barn och vuxna som möts i dynamiska och kreativa lärandemiljöer. Vi vill att barnen, med alla sina sinnen, ska få möjlighet att utforska, uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt.

Vi har närhet till grönområden, bibliotek och Rådsparken, där det finns djur av olika slag. Förskolan har fem åldersindelade avdelningar som heter Gnistan, Lågan, Flamman, Brasan och Glöden med personal som består av förskollärare och barnskötare. Vi har en gård som inbjuder till lek och utforskande med olika miljöer för barnen, som bygghörna och målarhörna.

Vi har en kock som lagar god och ekologisk mat i vårt kök på förskolan. Vi har en lokalvårdare som städar våra lokaler.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Öppnings- och stängningsavdelning är avdelning Gnistan.

Studiedagar

Personalen har två studiedagar per termin då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Under dessa dagar är förskolan stängd.

Under studiedagarna är förskolan stängd. Om du som förälder inte kan ordna med barnomsorg på egen hand dessa dagar måste du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Studiedagar under hösten

Måndagen den 2 september 2019
Måndag 28 oktober 2019

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolan Elden arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innebär att vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete. För oss är det viktigt att barnen ska känna sig kompetenta och utvecklas i vår verksamhet, genom att ha miljöer som är utmanande och föränderliga utifrån barnens intresse.

Vi vill ge ett lärande som är meningsfullt, kreativt, utforskande och i takt med samtiden. Vi arbetar i projekt där vi synliggör barnens lärande genom pedagogisk dokumentation. Det är barnens upptäckter, utforskande och undersökande som är det viktiga.

Genom projekt och i vår vardag integrerar vi särskilt språk, matematik, naturvetenskap och teknik. För att på bästa sätt stimulera barnens lärande och utveckling delar vi in barnen i små grupper under en del av dagen.


Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi ser föräldrarna som en stor tillgång i vår verksamhet. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar relationen mellan föräldrar och förskolan, som varar flera år framåt.

På Elden träffar vi föräldrarna vid:

  • informationsmöte för nya föräldrar
  • introduktionssamtal
  • utvecklingssamtal där vi tillsammans utformar barnets utvecklingsplan, en gång per termin
  • föräldramöte, en gång per termin
  • fester som höstfest och Lucia, vernissage och drop-in.
  • daglig kontakt vid hämtning och lämning.
  • regelbundna informationsbrev via e-post från avdelningarna.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Gnistan (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 310 10
Lågan 08-535 310 11
Flamman 08-535 310 13
Brasan 08-535 310 14
Glöden 08-535 310 12
Kök 08-535 310 16

Ledning 


Besöksadress


Uppdaterad 14 juli 2020

Var informationen till din hjälp?