Förskolan Falken

Om oss

Falken är en kommunal förskola med tre avdelningar i förskoleområdet centrala Huddinge.

Vi strävar efter åldershomogena grupper. På Lille Skutt går barn i ca 1-3 års ålder. På Skalman går barn i ca 1-3 års ålder och på Bamse är barnen ca 3-5 år. Personaltätheten är tre tjänster på varje avdelning, fördelat på förskollärare och barnskötare. Vi har ett ekonomibiträde och en lokalvårdare som ingår i vårt arbetslag, samt en administratör som arbetar i vårt förskoleområde.

Förskolan ligger i Sjödalsparken, nära Huddinge Centrum. Vi har nära till bibliotek, skog och olika parker, som Rådsparken där det finns olika djur att titta på. Du når oss lätt via pendeltåg och bussar.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per läsår. Datum för dessa dagar meddelas föräldrarna två månader innan.

Under sommaren arbetar Huddinge centrala förskolor, Guldfisken, Falken, Apelsinen och Fjällbackarna tillsammans.  Det är många barn som är lediga och även pedagogerna behöver ta ut sin semester. Vi samverkar veckorna 28-31.

Dokument


Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms ett tema som varje avdelning utformar på sitt sätt, utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på områdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är en viktig del i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa, där vi lägger fokus på att få en balans mellan aktivitet och vila. Samt att vi servera ekologisk och näringsriktig kost.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).


Föräldrasamverkan

Vi har kontakt med föräldrarna vid följande tillfällen:

  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.
  • Ett föräldramöte varje vår för nya föräldrar som ska börja på förskolan kommande höst.
  • Ett föräldramöte varje höst för alla föräldrar.
  • En vårfest i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och små uppträdanden visas allt efter barnens förmåga.
  • Individuella utvecklingssamtal där barnens utveckling och lärande samtalas kring.
  • Uppföljningssamtal för de barn som har varit på förskolan en kortare tid.
  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning som träffas en gång per termin tillsammans med ledningen och några pedagoger. 

Kontakta oss

Avdelningar

Skalman 08- 535 305 74
Bamse 08- 535 309 39
Lille Skutt 08-535 309 38
Kök 08- 535 305 75

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 28 september 2017

Var informationen till din hjälp?