Förskolan Fjällbacken 1

Om oss

Fjällbacken 1 och 2 är kommunala förskolor med fyra avdelningar per förskola som har ett nära samarbete.

Öppningar och stängningar sker gemensamt för förskolorna på Fjällbacken 2, avdelningen Myran. På Fjällbacken 1 finns avdelningarna för de äldre barnen ca 3-5 år och på Fjällbacken 2 är avdelningarna för de yngre barnen ca 1-3 år.

Personaltätheten per avdelning är kopplat till antal barn och är oftast tre pedagoger, fördelat på förskollärare och barnskötare. Vi har ett måltidsbiträde och en lokalvårdare som ingår i vårt arbetslag, samt en administratör som arbetar i vårt förskoleområde.

Förskolorna Fjällbackarna finns i det natursköna Balingsnäsområdet. Det är nära till sjö och djurhagar. När du går genom förskolans ena grind är du i skogen. Förskolorna har stora gårdar som även de ger barnen möjlighet till rörelse och lek. 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per läsår. Datum för dessa dagar meddelas föräldrarna två månader innan.

Under sommaren arbetar Huddinge centrala förskolor, Guldfisken, Falken, Apelsinen och Fjällbackarna tillsammans.  Det är många barn som är lediga och även pedagogerna behöver ta ut sin semester. Vi samverkar veckorna 28-31.

 

Dokument


Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms ett tema som varje avdelning utformar på sitt sätt, utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på områdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är en viktig del i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa, där vi lägger fokus på att få en balans mellan aktivitet och vila. Samt att vi servera ekologisk och näringsriktig kost.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).


Föräldrasamverkan

Vi har kontakt med föräldrarna vid följande tillfällen:

  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.
  • Ett föräldramöte varje vår för nya föräldrar som ska börja på förskolan kommande höst.
  • Ett föräldramöte varje höst för alla föräldrar.
  • En vårfest i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och små uppträdanden visas allt efter barnens förmåga.
  • Individuella utvecklingssamtal där barnens utveckling och lärande samtalas kring.
  • Uppföljningssamtal för de barn som har varit på förskolan en kortare tid.
  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning som träffas en gång per termin tillsammans med ledningen och några pedagoger.

Kontakta oss

Avdelningar

Regnbågen 08-535 306 91
Solen 08-535 306 93
Kök 08-535 306 94

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?