Förskolan Fölet

Om oss

Fölet är en kommunal förskola som består av fyra avdelningar. Två för de lite äldre barnen och två för de yngre. Vi har egen kokerska och lokalvårdare. På avdelningarna arbetar förskollärare, barnskötare och lärare för de yngre åldrarna.

För er som är nyfikna på vår förskola kommer det att vara en öppen visning av förskolan den 10 april klockan 9.30-10.30. För att vi ska kunna planera visningen på bästa sätt vill vi veta hur många som kommer. Ring och meddela oss om du kommer och det gör du till Lena, telefon 08-535 305 70.

Vi ingår i förskoleområdet Fullersta tillsammans med Fullersta, Örtagården, Fridhem och Furuhöjds förskola . Vi samarbetar på flera olika sätt, bland annat under sommaren och julen då vi brukar ha färre barn. Förskolorna i området har samma förskolechef och biträdande förskolechef.

Förskolan Fölet ligger i ett område som har nära till skog och parker. Vår gård består av natur och stora lekytor som uppmuntrar till rörelse och lek. Bibliotek, centrum och parklek med djur ligger på promenadavstånd.

Förskolan byggdes 1979 och renoverades 2003.

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.00, då vi ber alla föräldrar att hämta barnen senast 15.45.

Fyra dagar per år har vi planeringsdagar som vi använder till planering, utvärdering och kompetensutveckling.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolan i Huddinge). För förskolan gäller även Skollagen.

Pedagogisk verksamhet pågår ständigt på förskolan. Vi arbetar med språk, matematik, natur och teknik integrerat i verksamheten på ett medvetet sätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som är ett arbetssätt för att få syn på barns utveckling och lärande.

”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras”. (Lpfö 98, reviderad 2010).

Förskolan är medlemmar i Grön flagg och har en hög andel ekologisk mat.

Vi använder oss av vår egen gård, men även närmiljön med parker, skog i vår pedagogiska verksamhet.

Leken har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande. Barnens delaktighet är i fokus.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. (Lpfö 98, reviderad 2010).

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av pedagoger, barn och vårdnadshavare.


Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • introduktion av förskolan (för nya familjer)
  • utvecklingssamtal
  • föräldrasamtal vid behov
  • föräldramöten
  • föräldragruppsmöten (för valda representanter från varje avdelning)
  • daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn
  • information om verksamheten via e-post
  • olika typer av sammankomster som bland annat vårfest och drop-in.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Nyckelpigan 08-535 305 98 folet-nyckelpigan@huddinge.se
Ekorren 08-535 305 70 folet-ekorren@huddinge.se
Igelkotten 08-535 305 85 folet-igelkotten@huddinge.se
Fjärilen 08-535 305 82 folet-fjarilen@huddinge.se
Kontor/kök 08-535 305 81  

 

Ledning


Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?