Förskolan Fullersta

Om oss

Fullersta är en kommunal förskola som består av tre avdelningar i två hus. Avdelningen Stjärnan, som ligger i huset vid Mossvägen, är avdelning för de äldre barnen. Avdelningarna Solen och Månen, som ligger i det nedre huset, har barn i de yngre åldrarna. Förskolan har egen kokerska och lokalvårdare. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare.

På Fullerstas gård finns växtlighet, lekstugor, sandlådor, rutschkanor, en större gräsplan för boll- och rörelselekar och en asfalterad plan. Förskolan ligger i ett område som har nära till skog, parker och bibliotek. En av parkerna har djur och ligger på promenadavstånd.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Ditt barns vistelsetid på förskolan styrs av din arbets-/studietid samt restid till och från. Är du ledig är ditt barn ledigt.

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.00. Då ber vi alla föräldrar att hämta barnen senast 15.45. Om du behöver ha ditt barn längre en sådan dag vill vi att du meddelar förskolan en vecka innan för att vi ska kunna ta in en vikare. 

Fyra dagar per år har vi studiedagar som vi använder till planering, utvärdering och kompetensutveckling. Dessa dagar behöver du som förälder så långt som möjligt ordna omsorgen för ditt/dina barn. Om du inte kan ordna det ska du tre veckor innan meddela ledningen i ett mejl att du behöver omsorg. Då ordnar förskolan lämplig placering på annan förskola aktuell dag.

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolan arbetar utifrån läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolan i Huddinge). För förskolan gäller även Skollagen.

Pedagogisk verksamhet pågår ständigt på förskolan. Vi arbetar med språk, matematik, natur och teknik integrerat i verksamheten på ett medvetet sätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt för att få syn på barns utveckling och lärande.

Leken har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande. Barnens delaktighet är i fokus.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av pedagoger, barn och vårdnadshavare.


Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)

  • Utvecklingssamtal

  • Föräldrasamtal vid behov

  • Föräldramöten

  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn

  • Information om verksamheten via mejl


Kontakta oss

Avdelningar

Solen 08-535 309 72 fullersta-solen@huddinge.se
Månen 08-535 309 73 fullersta-manen@huddinge.se
Stjärnan 08-535 303 74 fullersta-stjarnan@huddinge.se
Kök 08-535 309 72  

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?