Förskolan Grottan

Om oss

Grottans förskola är en kommunal förskola som ligger i ett lugnt villa- och radhusområde och har en stor kuperad gård som inbjuder till en mängd olika aktiviteter för barnen. På förskolan finns lekhall och ateljé som alla avdelningar har tillgång till.

Förskolan har fem avdelningar; Blomsterängen och Trollstigen för barn mellan 1-3 år och Dungen, Gläntan och Skogsbrynet för barn mellan 3-5 år. Barngruppernas sammansättning kan variera från år till år beroende på bland annat ålderssammansättningen på de barn som går på förskolan.

Grottan har ett tillagningskök med en utbildad kock som serverar fräscha, näringsrika och vällagade måltider med salladsbuffé till lunchen.

Vi följer Huddinge kommuns matsedel där alla måltider är näringsberäknade och utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. 

Visning av förskolan hösten 2018 

En gång per månad har vi visning av förskolan för föräldrar som vill söka plats hos oss. Visningen är mellan klockan 9.30-10.30 den 12 september, 17 oktober och 21 november. Anmäl dig på telefonnummer 08-535 304 93.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas.

Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för våra barn.

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Ett exempel är samlingen där barnen tillsammans pratar om och reflekterar kring hur en bra kompis är och vad olika känslor innebär. Hur är det att vara glad och vad innebär det att vara ledsen? Barnen övar sig i att vara inkännande och lyhörda. Det hjälper dem att utvecklas till socialt kompetenta och ansvarskännande individer, som klarar att fatta självständiga beslut.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Personalen har fyra studiedagar per år och då är förskolan stängd.

Dokument


Så här arbetar vi

Alla arbetslag har en avdelningsansvarig förskollärare som ansvarar för att verksamheten kvalitetssäkras, utvärderas och utvecklas samt i enlighet med förskolans läroplan.

Sedan många år arbetar Grottans förskola med genus. Det innebär att vi ser barnen som individer och att vi inte låser oss vid könstillhörighet. Vi ger alla barn samma möjligheter och möter deras personliga intressen och egenskaper.

Vi vill att barnens inflytande skall vara synligt och påtagligt. Därför har förskolan under lång tid haft kompetensutveckling för personalen i pedagogisk dokumentation. Detta innebär att vi fångar upp barnens lärande i dokumentation och hela tiden tillvaratar deras intresseområden för att föra verksamheten framåt.


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill att du ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som förälder är delaktig och har insyn i det vi gör.

Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samråd, är den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn ett bra tillfälle för kommunikation. Som vårdnadshavare får du regelbundet ett föräldrabrev där ditt barns avdelning berättar om verksamheten, barnens lärande och kommande aktiviteter.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Blomsterängen 08-535 304 93 0701-98 32 75
Trollstigen 08-535 304 58 0701-98 32 54
Dungen 08-535 304 89 0701-98 32 72
Gläntan 08-535 304 59 0701-98 32 55
Skogsbrynet 08-535 304 62 0701-98 32 76
Kök 08-535 304 95 0701-98 32 76

Frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?