Förskolan Guldfisken

Om oss

Guldfisken är en kommunal förskola som ligger i centrala Huddinge, det natursköna Solgård, med skogen in på knuten. Förskolans gård är stor och har gräsytor, skogsdunge och berg. Det finns även sandlådor, lekställningar mm. 

Förskolan har fem avdelningar: Tumlaren, Delfinen och Pärlan är avdelningar där yngre barn ca 1-3 år går. På Sjöhästen och Snäckan går de äldre barnen ca 3-5 år. Totalt har vi ca 90-95 förskoleplatser. Personaltätheten är tre pedagoger på varje avdelning, fördelat på förskollärare och barnskötare. Vi har en kock och en lokalvårdare som ingår i vårt arbetslag, samt en administratör som arbetar i vårt förskoleområde.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per läsår. Datum för dessa dagar meddelas föräldrarna två månader innan.

Under sommaren arbetar Huddinge centrala förskolor, Guldfisken, Falken, Apelsinen och Fjällbackarna tillsammans.  Det är många barn som är lediga och även pedagogerna behöver ta ut sin semester. Vi samverkar veckorna 28-31.

 

Dokument


Så här arbetar vi

Varje läsår bestäms ett tema som varje avdelning utformar på sitt sätt, utifrån barnens förutsättningar, ålder och mognad. Utifrån det tema som väljs fokuserar vi på områdena språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och lek.

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor, hur vi förhåller oss mot varandra, barn som vuxen.

Vi anser att inflytande och delaktighet är en viktig del i barnens utveckling. En annan del som är viktig för oss är hälsa, där vi lägger fokus på att få en balans mellan aktivitet och vila. Samt att vi servera ekologisk och näringsriktig kost.

Vårt nationella styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö-98).


Föräldrasamverkan

Vi har kontakt med föräldrarna vid följande tillfällen:

  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.
  • Ett föräldramöte varje vår för nya föräldrar som ska börja på förskolan kommande höst.
  • Ett föräldramöte varje höst för alla föräldrar.
  • En vårfest i slutet av vårterminen där barnens arbete dokumenteras och små uppträdanden visas allt efter barnens förmåga.
  • Individuella utvecklingssamtal där barnens utveckling och lärande samtalas kring.
  • Uppföljningssamtal för de barn som har varit på förskolan en kortare tid.
  • En central föräldragrupp som består av två föräldrar från varje avdelning som träffas en gång per termin tillsammans med ledningen och några pedagoger.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Pärlan 08-535 309 75
Sjöhästen 08-535 309 24
Tumlaren 08-535 309 74
Delfinen 08-535 309 26
Snäckan 08-535 305 84

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?