Förskolan Gullvivan

Om oss

Gullvivan är en kommunal förskola som ligger i Snättringe. Förskolan ligger i ett lugnt villa- och radhusområde och har en stor gård som inbjuder till en mängd olika aktiviteter för barnen. Förskolan har fem avdelningar; Bullerbyn och Lönneberga för barn mellan 1-3 år samt Månen, Solen och Villekulla för barn mellan 3-5 år. Barngruppernas sammansättning kan variera från år till år beroende på bland annat ålderssammansättningen på de barn som går på förskolan. Gullvivan har ett eget tillagningskök och varje dag erbjuder vi barnen en fräsch, god och näringsrik salladsbuffé som komplement till lunchmåltiden.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för våra barn.

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Ett exempel är samlingen där barnen tillsammans pratar om och reflekterar kring hur en bra kompis är och vad olika känslor innebär. Hur är det att vara glad och vad innebär det att vara ledsen? Barnen övar sig i att vara inkännande och lyhörda. Det hjälper dem att utvecklas till socialt kompetenta och ansvarskännande individer, som klarar att fatta självständiga beslut.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. En gång per månad stänger vi 16.00 för personalmöte och arbetsplatsträff.

Dokument


Så här arbetar vi

Vår vision är trygga, lärande och hälsosamma barn. Vi utgår alltid från barnens förutsättningar och behov. Barnens trygghet är grunden för verksamheten! Det ska kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi arbetar för en trygg miljö, goda relationer mellan barnen och stabilitet i personalgruppen.

Lärande

Barnens utforskande och nyfikenhet är grunden för lärandet hos oss! Arbetssättet är temainriktat. Pedagogisk dokumentation är en stor inspirationskälla. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, Lpö-98 och Huddinge kommuns prioriterade mål.


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna! Vi vill att du ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som förälder är delaktig och har insyn i det vi gör. Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samråd, är den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn ett bra tillfälle för kommunikation.

Som vårdnadshavare får du regelbundet ett föräldrabrev där ditt barns avdelning berättar om verksamheten, barnens lärande och kommande aktiviteter.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Lönneberga barn 1 år  08-535 310 43
Bullerbyn barn 2 år  08-535 310 41
Villekulla barn 3 år 08-535 310 40
Mattisborgen barn 4 år  08-535 308 21
Junibacken barn 4-5 år 08-535 310 42
Kök, städ   08-535 308 20

 

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

 Besök oss


Uppdaterad 11 september 2017

Var informationen till din hjälp?