Förskolan Höjden

Om oss

Förskolan Höjden är en kommunal förskola.

Vi håller till i ett sutteränghus i två plan med en härlig kuperad gård som inspirerar till lek och motorisk träning.

Förskolan ligger vid Gamla Södertäljevägen, 10 minuter från Fruängen.

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år med en gemensam ledning av en rektor. Förskolorna drivs i kommunal regi i Segeltorp under barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge.

På förskolorna arbetar även kokerskor. Maten som serveras tillagas till stor del på ekologiska varor och är anpassad till säsongens råvaror. Köket köper in ekologiska livsmedel enligt kommunens riktlinjer för upphandling. Huddinge kommun har satt som mål att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50% år 2020.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har fyra studiedagar per år då är förskolan stängd. 

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98. Vi har en egen arbetsplan som beskriver vårt arbetssätt. Den uppdateras varje år. Barnens pärm är ett verktyg som vi använder för dokumentation och för att synliggöra vår verksamhet för föräldrarna.

Vi ser varje barn som unikt och har med sig egna erfarenheter och upplevelser som vi bygger vår verksamhet på.

Barnet och barngruppen sätts i centrum. Vi utgår från barnens styrkor och kunskaper. Detta påverkar hur verksamheten utformas och innebär att omsorg och lärande förenas i den vardagliga verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få chans att lyckas i olika situationer. Därför genomsyras vår verksamhet av utforskande och delaktighet. Vi använder även skogen som utomhusvistelse där barnen får utveckla fantasi och kreativitet och följer naturens kretslopp.

Förskolans miljöer bygger på utforskande och tillgänglighet. Barnen möter miljöer och material där utforskande sätts i centrum.


Föräldrasamverkan

Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten. Vi har att forum för samverkan med föräldrarepresentanter. Där tar vi emot föräldrars synpunkter och åsikter för att kunna utveckla verksamheten utifrån det. Forumet är även en möjlighet för föräldrarna att bidra med hjälp vid till exempel planering och genomförande av fester på förskolan.

För att säkerställa kvalitén på Smista förskolor använder vi oss av olika utvärderingsmetoder, lärmiljövandring, barnintervjuer och föräldraenkäter. Där involveras både barn, föräldrar och pedagoger. Utifrån resultaten skrivs sedan kvalitétsredovisning och arbetsplan.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Junibacken 08-535 330 42
Körsbärsdalen 08-535 330 43
Äppelkvisten 08-535 330 46
Smultronstället 08-535 330 45
Persikolunden 08-535 330 44
Kök 08-535 331 02

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 14 juli 2020

Var informationen till din hjälp?