Förskolan Kvarnängen

Om oss

I Visättra möts människor, stora som små, med olika kulturer och många språk. Här finns en underbar natur som ger förskolan stora möjligheter till en aktiv utevistelse, där allt som går att göra inne går att göra ute.

På Kvarnängens förskola utgår vi från barnens olika förutsättningar och den dynamik som uppstår i barngrupper vars stora styrka utgörs av barnens personligheter, olika språk och kulturer. Språkmedvetenheten går som en röd tråd genom verksamheten.

Förskolan har av fyra avdelningar där barngrupperna består av barn mellan 1-5 år.

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Vistelsetiden avgörs beroende på vårdnadshavares arbets- och studietider. Två dagar per termin har vi planeringsdagar och de barn som då behöver omsorg är tillsammans på en förskola med vikarier.


Så här arbetar vi

Förskoleområdet består av ytterligare två förskolor (Visättravallen och Ladan) och vi har en gemensam förskolechef. Till området hör också en specialpedagog och administrativ assistent. Vår administrativa assistent tar du kontakt med när det gäller barnens schema, ändring av vistelsetid och andra frågor som rör barnets plats. De tre förskolorna har gemensamma planeringsdagar, arbetsplatsträffar (APT), andra former av nätverksträffar och ett gemensamt föräldraråd.

Kost och hälsa

I Visättra förskoleområde finns en hög medvetenhet om kost och hälsa. Maten tillagas till stor del från grunden av en egen kokerska på Ladans förskola och en stor del av maten som serveras är ekologisk.

Samarbeten

Våra äldsta barn som går till förskoleverksamheten varje höst bildar tillsammans en grupp, den så kallade Bamsegruppen.
Vi har nära samarbete med Flemingsbergs bibliotek, Visättraskolan och Visättra sportcenter. Visättra sportcenter använder vi spontant i verksamheten med stora bollplaner och skridskoåkning, men även i gemensamma arrangemang för barnen.

Vi samarbetar också mycket mellan våra förskolor dels genom aktiviteter men också med personalutbyte. Vi genomför även sammanslagningar under exempelvis sommaren och vid jul.


Föräldrasamverkan

Vi vill att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan Kvarnängens verksamhet. Vi vill att våra föräldrar ska vara nöjda och trygga med vår verksamhet och känna att de har möjlighet att påverka.

Det finns gott om utrymme för kommunikation i det dagliga mötet, på utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Vi ser gärna att föräldrar deltar i vår verksamhet. Vi träffas också på vårt luciafirande och på vår årliga vårvernissage.


Kontakt

Avdelningar

Kvarndammen 08-535 345 28
Kvarnbäcken 08-535 345 29
Kvarnstenen 08-535 346 31
Kvarnstigen 08-535 346 30
Köket 08- 535 345 27

 

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 13 april 2018

Var informationen till din hjälp?