Förskolan Nytorps mosse

Om oss

Förskolan Nytorps mosse är en kommunal förskola som ingår i Trångsunds förskoleområde. Förskolan är byggd för att stötta pedagogiken som förskolan jobbar utifrån, vilken är Reggio Emilia inspirerad.

Från planeringsstadiet till färdig förskola har förskolechefen Birgitta Forsman varit med och påverkat bygget.

Läs artikeln om hur Birgitta Forsman har bidragit till utformningen av lokalerna på förskolan

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Gul/kök 08-535 354 06
Röd/Orange 08-535 354 07
Grön/Blå 08-535-354 08

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?