Förskolan Örtagården

Om oss

Örtagården är en kommunal förskola som består av tre avdelningar. En för de äldre barnen och två för de yngre. Förskolan har egen kokerska och lokalvårdare. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare.

Förskolan ligger i ett bostadsrättsområde med tillgång till dess park. Förskolan har två små förskolegårdar. Förskolan ligger i ett område som har nära till skog, bibliotek och parker. En av parkerna har djur och ligger på promenadavstånd.

Förskolan har även tillgång till en lokal, Lövsalen, som ligger i direkt anslutning där det finns lek- och gymnastikredskap för rörelseaktiviteter.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Ditt barns vistelsetid på förskolan styrs av din arbets-/studietid samt restid till och från. Är du ledig då är ditt barn ledig.

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.00. Då vi ber alla föräldrar att hämta barnen senast 15.45. Om du behöver ha ditt barn längre en sådan dag vill vi att du meddelar förskolan en vecka innan för att vi ska kunna ta in en vikare. 

Fyra dagar per år har vi studiedagar som vi använder till planering, utvärdering och kompetensutveckling. Dessa dagar behöver du som förälder så långt det är möjligt ordna omsorgen för ditt/dina barn. Om du inte kan ordna det ska du tre veckor innan meddela ledningen i ett mejl att du behöver omsorg. Då ordnar förskolan lämplig placering på annan förskola aktuell dag.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolan i Huddinge). För förskolan gäller även Skollagen.

Pedagogisk verksamhet pågår ständigt på förskolan. Vi arbetar med språk, matematik, natur och teknik integrerat i verksamheten på ett medvetet sätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som är ett arbetssätt för att få syn på barns utveckling och lärande.

Leken har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande. Barnens delaktighet är i fokus.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av pedagoger, barn och vårdnadshavare.


Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)

  • Utvecklingssamtal

  • Föräldrasamtal vid behov

  • Föräldramöten

  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn

  • Information om verksamheten via mejl


Kontakta oss

Avdelningar

Timjan 08-535 306 95 ortagarden-timjan@huddinge.se
Myntan 08-535 306 96 ortagarden-myntan@huddinge.se
Dragonen 08-535 305 89 ortagarden-dragonen@huddinge.se

Ledning


Besöksadress

 


Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?