Förskolan Skogvaktartorpet

Om oss

Skogvaktartorpet är en kommunal förskola med fyra avdelningar som ingår i Snättringe förskoleområde.

Förskolan är helrenoverad och har en helt ny utemiljö.

Arbetslagen arbetar i två team, ett för de äldre och ett för de yngre, för att på bästa sätt anpassa verksamheten efter barnens behov.

På förskolan går totalt cirka 75 barn i åldern ett till fem.

Vi har en egen kokerska som lagar mat från grunden. Förskolan ligger nära naturen och har en uteprofil.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för våra barn.

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Ett exempel är samlingen där barnen tillsammans pratar om och reflekterar kring hur en bra kompis är och vad olika känslor innebär. Hur är det att vara glad och vad innebär det att vara ledsen? Barnen övar sig i att vara inkännande och lyhörda. Det hjälper dem att utvecklas till socialt kompetenta och ansvarskännande individer, som klarar att fatta självständiga beslut.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. En gång per månad stänger vi 16.00 för personalmöte och arbetsplatsträff.

Dokument


Så här arbetar vi

All personal på förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att tillsammans med barnen reflektera över de tankar och teorier som barnen har. Förskolan har ett tematiskt arbetssätt där man fokuserar på ett intresseområde som barnen har och där alla mål i läroplanen vävs in. Från matematik, språk och teknik till samarbete. Allt i lekfulla former.


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna! Vi vill att du ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som förälder är delaktig och har insyn i det vi gör.

Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samråd, är den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn ett bra tillfälle för kommunikation. Som vårdnadshavare får du regelbundet ett föräldrabrev där ditt barns avdelning berättar om verksamheten, barnens lärande och kommande aktiviteter.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Luna 08-535 308 29
Nova 08-535 308 28
Tellus 08-535 308 30
Solaris 08-535 310 45

Frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 11 september 2017

Var informationen till din hjälp?