Förskolan Storken

Om oss

Förskolan Storken är en kommunal förskola med tre avdelningar.

Mellan Loftvägen och Härbrevägen hittar du förskolan Storken. Fritt från genomfartstrafik och med en härligt stor angränsande gräsplan.

Vår förskola är en kommunal förskola som idag består av tre avdelningar, en för yngre barn (1-2 år), en treårsavdelning och en avdelning för äldre barn (4-5 år).

Lokalerna är stora och ljusa, vi har en stor lekhall som vi använder flitigt till bland annat rörelse, sångsamling och för att fira olika gemensamma traditioner.

Vi strävar efter att ha minst en förskollärare på varje avdelning som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd, samt har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är ekologiska och vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Vi strävar efter att maten vi serverar ska vara näringsrikt balanserad och lagad från grunden. Vi har en lokalvårdare som städar förskolan varje dag.

Förskolan Storken är sedan 2006 certifierad med Grön Flagg, en utmärkelse för skolor och förskolor som arbetar för en hållbar utveckling. Miljötänkande och hälsa går hand i hand hos oss, vi är ofta ute i naturen, rör på oss mycket och satsar på bra ekologisk mat.

På vår förskola utgår vi ifrån att alla barn kan. Inomhusmiljön är anpassad så att barnen själva kan nå eller visa vilket material de vill ha, det finns mycket att välja på och vi tror på att ge dem så allsidig stimulans som möjligt i deras utveckling.

Leken är viktig och får stort utrymme. Där tränar barnen sin sociala kompetens och blir bättre på att kommunicera, visa hänsyn och hantera konflikter.

Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, då vi stänger förskolan 16.45 om möjligt så att all personal kan vara med.

Dokument


Så här arbetar vi

På Storkens miljöförskola lär vi barnen om vikten av att värna om vår miljö. Vi återvinner så mycket som möjligt genom kretslopp och kompostering. Varje avdelning har sin egen återvinningsstation där barnen är aktiva och hjälps åt, vi har egna komposter där överbliven mat kastas. Kompostjorden används sedan till våra odlingar och rabatter på gården. På hösten skördar vi våra grönsaker och har en skördefest tillsammans med barnen. I den mån det går köper vi in miljömärkta material, livsmedel och tjänster.

Att arbeta för en god hälsa är en av grundpelarna på vår förskola. Vi rör oss mycket då det är bra för hälsan, samtidigt som barnen får träna sin grovmotorik.

Vi går ofta till skogen för att uppleva årstider och vad naturen har att erbjuda. Tillsammans utforskar vi våra omgivningar, pratar om allemansrätten och hur man förhåller sig till djur och natur. Vi samlar mycket material ute som sedan används i den skapande verksamheten. Varje dag får barnen tillfällen till inlärning. Allt efter mognad får de pröva på olika material för kreativt skapande, till exempel olika slags lera och färger.

I sagans värd möter barnen olika matematiska begrepp. Även i bygglek möter barnen matematik, men också teknik. För att utveckla barnens språk, deras fantasi och förmåga att agera arbetar vi mycket med både drama och sagor. Sång är ett annat sätt att utveckla språket och sjunger, det gör vi på förskolan varje dag.

De styrdokument som vi arbetar efter är bland annat Läroplan för förskola, (Lpfö-98, reviderad 10) kommunens mål och budget, vår egna arbetsplan, likabehandlingsplan och hygienpolicy. För att hålla pedagogerna uppdaterade på ny forskning kring barns utveckling och lärande, kompetensinventerar och kompetensutvecklar vi kontinuerligt.


Föräldrasamverkan

Som förälder ska man känna sig trygg att lämna sitt barn på förskolan. Vi tror på delaktighet, kommunikation och insyn i verksamheten.

Vi skriver månadsbrev där ni som föräldrar kan följa med i vad vi har gjort och vad vi planerar framåt.

Vi dokumenterar varje barns lärande genom portfolio.

Vi bjuder in till föräldramöten, utvecklingssamtal och enklare drop in-kaffe. Både barn och föräldrar ska känna sig välkomna på Storkens miljöförskola.

Ni föräldrar kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.


Kontakta oss

Telefon

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?