Fire ban

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

More about the fire ban

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Förskolan Svalan

Om oss

Förskolan Svalan är en kommunal förskola som ingår i Österleds förskoleområde och ligger i Skogås. Skogås är en naturnära förort i Huddinge kommuns östra delar. Närheten till både stad, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan.

Inom Österleds förskoleområde utgår vi alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Utifrån gemensamma teman formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.

Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.

I området har vi en bildpedagog och pedagogista som på olika sätt arbetar med barn, pedagoger och ledning för att utveckla och utmana den kreativa verksamheten på förskolorna, samt med att utveckla vårt arbete med projekterande arbetssätt. Vi har också en specialpedagog som tillsammans med pedagogerna arbetar för att utveckla verksamheten, så att den passar alla barn oavsett vilka förutsättningar de har.

På förskolan Svalan har vi lång erfarenhet av att möta många olika barn och föräldrar. Varje möte gör oss klokare och lär oss något nytt. Vi vill tillsammans skapa en meningsfull, rolig och lärorik vardag på förskolan där alla barn får växa och utvecklas tillsammans.

Förskolan ligger centralt i Skogås, nära centrum, pendeltåg och bussar. Från gatan syns endast en parkering, men på andra sidan omgärdas förskolan av en gård som under verksamhetstid präglas av många olika aktiviteter. Direkt utanför grinden kommer man till skogen. Flera parker och allmänna lekplatser finns också i närheten. Pedagogerna går även ofta med barnen till andra delar av Skogås, för att barnen ska få en möjlighet att upptäcka och undersöka hela Skogås och lära känna sin hemort.

På Svalan arbetar pedagogerna och barnen i projekt där de både undersöker olika fenomen i naturen och estetiska uttryckssätt, som dans, teckning och olika former av konstruktioner. Tillsammans med pedagogerna observerar och dokumenterar barnen det som sker i projekten. På så sätt lär de sig hur omvärlden fungerar och hittar nya sätt att upptäcka den på.

På Svalan finns tre avdelningar:

  • Lönneberga – för barn som är 1–2 år
  • Junibacken – för barn som är cirka 3–5 år
  • Bullerbyn – för barn som är 3–5 år

Här finns också vårt pedagogiska center med utrymmen för samtal och möten, samt förskolechefens kontor.

Maten

Vi har en egen kokerska som lagar maten som serveras på förskolan. Så mycket som möjligt lagas från grunden, utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi värnar om miljön och strävar efter en hållbar utveckling. Ungefär 50 % av de livsmedel som köps in är ekologiska.

En del av Österleds förskoleområde

Svalan, Fugan, Svanen, Sångfågeln och Trubaduren bildar tillsammans Österleds förskoleområde. Under sommar och jul slår vi ihop verksamheterna under några veckor och håller endast öppet på en eller två av förskolorna.

Inkluderad tal- och språkavdelning

I Österleds förskoleområde har vi en tal och språkavdelning där det går 15 barn i åldern 3-5 år, varav fem av barnen har diagnos språkstörning. På avdelningen arbetar pedagogerna projektinriktat som på de andra avdelningarna, men även extra med att förstärka barnens tal, språk och kommunikation med stöd och hjälp av en talpedagog och olika metoder som tecken som stöd, och bildstöd.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varje år har vi fyra studiedagar, två per termin. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Dokument


Så här arbetar vi

Barnen ska vara huvudpersoner i verksamheten och sitt lärande. Vi utgår från barnens intressen och tankar när vi utformar miljö och aktiviteter tillsammans med dem. Barnen blir delaktiga genom reflektion kring material och innehåll och vilka aktiviteter vi ska hitta på tillsammans. Olika typer av material finns tillgängliga så att barnen själva kan välja vad de vill göra. Vi uppmuntrar att barnen är kreativa och provar olika sätt att använda materialet på.

Leker fram språk och matematik

Vi använder ett rikt språk där vi benämner och beskriver det vi gör och vad som händer. Språkinlärningen blir lustfylld med hjälp av sagor, rim, ramsor och sånger. Vi tror också på att låta barnen vara i mindre grupper under dagen så att alla får utrymme att prata.

Matematiska begrepp hittar vi i vår vardag. Matsituationen är ett exempel där vi pratar om antal, mycket, lite, fler, färre och så vidare.

Spännande med naturvetenskap

Tillsammans med barnen utforskar vi naturen, både på förskolans gård och när vi går ut i skogen. Vi stimulerar barnens intresse för naturvetenskap och teknik genom att undersöka olika material och fenomen, som anpassas efter barnens ålder och mognad. Barnen är med och komposterar mat, återvinner papper och lär sig om kretslopp på ett naturligt sätt.

Viktigt med rörelse

Genom dans, musik, drama och lek får barnen möjlighet att lära sig med hela kroppen. Vi sjunger och dansar till olika sorters musik. Varje dag är vi ute och rör på oss. I skogen klättrar vi över stockar och stenar och på vår egen gård finns tillgång till sand, vatten, gungor, cyklar, snickarverkstad med mera.


Föräldrasamverkan

Vi har en föräldraaktiv inskolning på cirka tre dagar där föräldrarna är med sitt barn hela tiden och deltar i alla aktiviteter och rutiner som sker under dagen. I de flesta fall brukar det gå bra att lämna barnet den fjärde dagen, men det kan ibland behövas ytterligare medverkan av föräldern någon/några dagar. Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn. Vi ser både till det enskilda barnets behov och till föräldrarnas önskemål. Några veckor efter inskolningen blir du inbjuden till ett uppföljande samtal om hur det går för ditt barn.

Nära kontakt med hemmen

Vi vill att föräldrarna ska vara delaktiga och bjuder bland annat in till drop in-fika, familjepicknick och föräldramöten.

En del av den dokumentation vi använder, sätter vi upp både på anslagstavlor och ute på avdelningarna i anslutning till våra mötesplatser. Där kan man se vad som händer på dagarna och vad barnen är upptagna av just nu. Vi gör också bildspel som vi visar i särskilda fotoramar.

I våra månadsbrev beskriver vi verksamheten, både det vi gjort och vad som kommer att hända framöver. Föräldrar är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter och vår ambition är att alla ska känna sig välkomna och ha en god insyn i Svalans verksamhet.


Kontakta oss

Avdelningar

Lönneberga småbarnsavdelning 08-535 349 30
Junibacken mellanbarnsavdelning 08-535 349 31
Bullerbyn storbarnsavdelning 08-535 349 24

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 8 september 2017

Var informationen till din hjälp?