Förskolan Tusenfotingen

Om oss

Förskolan Tusenfotingen är en kommunal förskola som ligger nära Edboskolan.

På Tusenfotingens förskola blir alla barnen sedda och hörda och får utvecklas i en trygg och inspirerande miljö. Vi ser det glada, nyfikna och trygga barnet och i vår pedagogik ingår det att få barnen känna trygghet, tillit och glädje. Tillsammans med engagerade och lyhörda pedagoger får barnen utlopp för sin nyfikenhet och upptäckarlust. Både inomhus och utomhus skapar vi tillfällen där barnen kan utmanas.

Vid introduktionen får varje barns enskilda behov styra och vi är alltid mottagna för tankar och funderingar från er föräldrar, eftersom det kan göra vår verksamhet ännu bättre. Vi vill ge barnen en bra start och rusta dem för livet. När de lämnar sin förskoletid på Tusenfotingen vill vi att de ska ha många glada minnen med sig. 

Förskolan finns i ett mindre hus som ligger inbäddad i grönska och är granne med ett radhusområde. Vårt hus består av en enda öppen avdelning där barnen får röra sig fritt. De har tillgång till samtliga miljöer och allt material som finns där. Vår egen trädgård är trygg och lagom stor för barnens kreativa lekar. Att ”bara” vara på gården är inte så bara, vår gård räcker ända upp till himmelen! Vår verksamhet är anpassad för barn från 2,5 år och uppåt.

Vi strävar efter att ha två förskollärare på förskolan som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd, samt har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är ekologiska livsmedel och vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Vi strävar efter att maten vi serverar ska vara näringsrikt balanserad och lagad från grunden.

Vi har en lokalvårdare som städar förskolan varje dag.

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, då vi om möjligt stänger förskolan klockan 16.45, så att all personal kan vara med. Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Öppettider 

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

Barn lär sig genom att göra roliga saker. Vi tror på det lustfyllda lärandet och i våra utvecklingsplaner utgår vi ifrån det enskilda barnets intressen och förmågor. Hos oss har barnen frihet och ansvar att pröva olika aktiviteter och testa sina idéer.

På Tusenfotingen arbetar vi med språkutveckling, förberedande matematik, miljö och hälsa, skapande verksamhet, experiment och lek. Barnens språk utvecklas genom leken där de får lov att använda alla sina sinnen. Med hjälp av konkret material, sång, musik, sagor, rim, ramsor och dockspel ger vi barnen nya ord och begrepp. På våra samlingar pratar vi mycket om etik och demokrati med utgångspunkt från barnens vardag.

Vi dokumenterar och pratar mycket med barnen om vad vi lär oss. Genom att reflektera tillsammans görs barnen medvetna om sitt eget lärande.

Att vara utomhus varje dag är en prioritet, minst en gång i veckan går vi till skogen, till någon park, eller annat friluftsområde i närheten. Vi arbetar med alla barn tillsammans eller i åldersindelade grupper. Varje grupp har en egen ansvarspedagog. Det gör att vi kan möta varje barns behov, vilket ökar självkänslan och tryggheten hos barnen.

De styrdokument som vi arbetar efter är bland annat Läroplan för förskola (Lpfö-98, reviderad 10), Huddinge kommuns mål och budget, vår egna arbetsplan, likabehandlingsplan och hygienpolicy. För att hålla pedagogerna uppdaterade på ny forskning kring barns utveckling och lärande, kompetensinventerar och kompetensutvecklar vi kontinuerligt.


Föräldrasamverkan

På förskolan vill vi göra ett bra arbete och det gör vi bara om både barn och föräldrar trivs och känner förtroende för oss. Till exempel tycker vi att det är viktigt med ett personligt bemötande varje dag, där både barn och vuxna känner sig välkomna. För att få en bra kontakt med föräldrarna bjuder vi in till flera olika träffar under året, som introduktionssamtal, utvecklingssamtal, Lucia firande, drop-in-fika, vernissage och föräldramöten.

Inte minst är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ett bra tillfälle att stämma av hur barnen har det. Vi har även månadsbrev, där föräldrarna får all information om vad som har hänt och kommer att hända på förskolan under den närmsta tiden. Ni föräldrar kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.


Kontakta oss

Telefon

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?