Förskolan Väktaren

Om oss

Förskolan Väktaren är en kommunal förskolasom ligger i Segeltorp omgärdad av villor. I närheten ligger Skansberget med radhus och lägenheter. I närområdet finns skogsområden och även Fornborgen som är en kulturminnesmärkt plats.

På förskolan finns fem avdelningar och vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år med gemensam ledning av rektor.

Förskolan Väktaren startade hösten 2014 och är byggt i två plan enligt passivhus teknik.

På förskolan arbetar en kokerska. Maten som serveras tillagas till stor del på ekologiska varor och är säsongsanpassad. Huddinge kommun har som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2020.

På Väktarens förskola sover barnen utomhus på balkongen med utgång från det övre planet, barnen sover på liggunderlag och förskolan tillhanda håller sovsäckar, kuddar och filtar. 

Under 2017 utdelades priset för Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning till Väktarens förskola.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

Barnet och barngruppen sätts i centrum. Vi utgår från barnens styrkor och kunskaper. Detta påverkar hur verksamheten utformas och innebär att omsorg och lärande förenas i den vardagliga verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få chans till att lyckas i olika situationer. Därför genomsyras vår verksamhet av utforskande och delaktighet.

Förskolans miljöer bygger på utforskande och tillgänglighet. Barnen möter miljöer och material där utforskande sätts i centrum.

Smista förskolor bedriver förskoleverksamhet med strävansmål utifrån förskolans reviderade läroplan, Lpfö98.


Föräldrasamverkan

Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten.

Vi har ett forum för samverkan med föräldrarepresentanter. Där tar vi emot föräldrars synpunkter och åsikter för att kunna utveckla verksamheten utifrån det. Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten.

För att säkerställa kvalitén på Smista förskolor använder vi oss av olika utvärderingsmetoder, lärmiljövandring, barnintervjuer och föräldraenkät. Där involveras barn, föräldrar och pedagoger. Detta är delar som vi utgår från när vi arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete.


Kontakta oss

Hemvister

Ärtan 08-535 331 52
Bönan 08-535 331 51
Kiwin 08-535 331 53
Avokadon 08-535 331 54
Oliven 08-535 331 55
Kök 08-535 331 50

Besök oss

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?