Förskolan Väktaren

Om oss

Förskolan Väktaren är en kommunal förskola som bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år och tillhör Smista förskoleområde.

Förskolan Väktaren är en ny förskola som är byggt enligt passivhus teknik. Det innebär att huset har tjocka väggar och tak, energieffektiva fönster som är konstruerade för att vara välisolerade. Det utestänger buller och upplevs som ett ”tyst hus” med en bra akustik och inomhusklimat. 

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år med en gemensam ledning av en förskolechef.

På förskolan arbetar även en kokerska. Maten som serveras tillagas till stor del på ekologiska varor och är säsongsanpassad. Huddinge kommun har som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% år 2020.

På Väktarens förskola sover barnen utomhus. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

Barnet och barngruppen sätts i centrum. Vi utgår från barnens styrkor och kunskaper. Detta påverkar hur verksamheten utformas och innebär att omsorg och lärande förenas i den vardagliga verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få chans till att lyckas i olika situationer. Därför genomsyras vår verksamhet av utforskande och delaktighet.

Förskolans miljöer bygger på utforskande och tillgänglighet. Barnen möter miljöer och material där utforskande sätts i centrum.

Smista förskolor bedriver förskoleverksamhet med strävansmål utifrån förskolans reviderade läroplan, Lpfö98.


Föräldrasamverkan

Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten.

Vi har ett forum för samverkan med föräldrarepresentanter. Där tar vi emot föräldrars synpunkter och åsikter för att kunna utveckla verksamheten utifrån det. Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten.

För att säkerställa kvalitén på Smista förskolor använder vi oss av olika utvärderingsmetoder, lärmiljövandring, barnintervjuer och föräldraenkät. Där involveras barn, föräldrar och pedagoger. Detta är delar som vi utgår från när vi arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete.


Kontakta oss

Hemvister

Ärtan 08-535 331 52
Bönan 08-535 331 51
Kiwin 08-535 331 53
Avokadon 08-535 331 54
Oliven 08-535 331 55
Kök 08-535 331 50

Besök oss

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?