Förskolan Vihem

Så här arbetar vi

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation.

Vi arbetar utifrån det enkla när man är liten, till att ställas inför större utmaningar ju äldre man blir

Förskolan utveklar den pedagogiska miljön kontinuerligt, med barnens intressen och behov som utgångspunkt. Vi vill att barnen ska ha tillgång till både utrymmen och arbetsmaterial, så att de kan vara spontana i tänkande, handlande och kreativitet. Gården är varierad och spännande där det finns utrymme för barnen att träna sin motoriska förmåga.

Vi organiserar vår verksamhet i projekt som bygger på barnens intressen och funderingar, och utforskar och upptäcker olika fenomen och deras förvandlingar tillsammans. Vi sätter den utforskande och lärande leken i fokus. Språket, samspelet och möjligheten att uttrycka sig på olika sätt är grundläggande i vår verksamhet.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla vår verksamhet.


Föräldrasamverkan

Vi värdesätter samarbetet med alla vårdnadshavare. För oss är den dagliga dialogen med vårdnadshavarna mycket viktig. Vi lägger stor vikt vid att det ska bli en bra introduktion när ni börjar hos oss, och att ni sedan känner att ni är välkomna med alla frågor och tankar till oss pedagoger.

Vi har även:

  • Informationsbrev
  • Utveklingssamtal, inskolningssamtal och avslutningssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkät som har stor betydelse för oss i vår utvekling av verksamheten
  • Andra sammankomster vid olika traditioner

Mat och städ

Vihem får sin mat från Kungsfågelns förskola som tillagar all vår mat enligt Huddinge kommuns riktlinjer. Vi strävar efter att ge barnen sunda kostvanor och lägger stor vikt vid att vara goda förebilder. Vi har en hög andel livsmedel som är ekologiska och kravmärkta. Det serveras rikligt med varierade grönsaker och frukter dagligen. Behöver ert barn specialkost tillhandahåller vi det efter överenskommelse och behov.

Mottagande och uppläggning av maten samt disk och städning sköts av vårt eget ekonomibiträde under dagen.


Öppettider

Förskolorna är normalt öppna helgfria måndagar–fredagar kl. 06.30–18.00. Behoven hos barnen/vårdnadshavarna styr dock öppettiderna inom det spannet vid respektive förskola.

Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Under veckorna kring juluppehållet, sommarperioden och även klämdagar har vi sammanslagen verksamhet på en av våra fyra förskolor inom Kräppla förskole område.

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd, och en eftermiddag i månaden har vi arbetsplats träff (APT) som startar 16.00 för alla pedagoger.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Tallen 3-5 år 08-535 310 17
Kotten 1-3 år 08-535 310 18

 Ledning

 Besöksadress


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?