Öppna förskolan, familjecentralen i centrala Huddinge

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Vi ingår som en del av familjecentralen, som samarbetar med BVC, barnmorskemottagningen,och socialtjänstens råd och stöd.

På vår öppna förskola erbjuder vi en pedagogisk anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande ditt barn och ditt föräldraskap. Här kan du leka, måla och mycket annat tillsammans med ditt barn. Vi har leksaker och material som stimulerar barnens lek och utveckling. Varje förmiddag och eftermiddag har vi gemensam sångsamling.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Vi som arbetar här heter Kerstin Ahlström och Viktoria Bäckman. Vi kan i ett nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet.

Aktiviteter

Ni har alltid möjlighet att måla och baka med lera. Våra aktiviteter stimulerar språket, kroppsuppfattningen och motoriken. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan, eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

Öppettider

  • Vecka 28 har vi ändrade öppetttider:

    Måndag 9 juli: 9-12 (0-5 år) och 13-15 (Baby 6-10 mån.)

    Tisdag 10 juli: 9-12 ( 0-5 år) och 13-15 (Baby 0-6 mån.)

     Onsdag 11 juli: 9-12 (0-5 år) och 13-15 (0-5 år)

     Torsdag 12 juli: 9-12 (0-5 år)

     Fredag 13 juli: 9-12 (0-5 år)

Våra öppettider  
Måndag

08.30-12.00

0-5 år

13.00-16.00

Baby 6-10 mån

Tisdag

08.30-12.00

0-5 år

13.00-16.00

Baby 0-6 mån

Onsdag

9.30-12.00

0-5 år

13.00-16.00

0-5 år

Torsdag

08.30-12.00

0-5 år

13.00-16.00

0-5 år

Fredag

08.30-12.00

0-5 år

Stängt

Sångstund varje dag klockan 10.00 och 14.00. På tisdagar har vi sångstund kl. 13.30.

Kontakt

Familjecentralens kuratorer

Katarina Frisk: 08-535 352 53

Ulrika Olsson: 08-535 376 95

Uppdaterad 5 juli 2018

Var informationen till din hjälp?