Öppna förskolan, Familjecentralen i centrala Huddinge

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Vi ingår som en del av familjecentralen, som samarbetar med BVC, barnmorskemottagningen,och socialtjänstens råd och stöd.

Fortsatt uteverksamhet!

Vi fortsätter med uteträffar, till exempel gemensamma barnvagnspromenader, lekparksträffar och digitala träffar, med begränsat antal deltagare. 

Våra familjerådgivare från Råd och stöd, Ulrika och Li, deltar vid vissa träffar. 

Välkomna!

Instagram

Öppna förskolan i Huddinge på Instagram

En film om att sätta gränser

Familjecentralen i Älvkarleby kommun

Öppettider

På grund av pandemin träffas vi utomhus, ofta i olika parker i närområdet. Om du inte hittar - ring 08-535 309 78 så förklarar vi vägen.

Välkomna!

Dag Förmiddag   Eftermiddag

Måndag 20/9

10.00 -11.00 Telefonparken

12.30-13.30 Babyträff 0-10 månader (Vi träffas på gräset bakom Öppna förskolan)

Tisdag 21/8

10.00-11.00 Babyträff 0-10 månader (Vi träffas på gräset bakom Öppna förskolan)

12.30-13.30 Fullerstaparken

Onsdag 22/9

 

 

10.00-11.00  Spindelparken

12.30-13.30

Rådsparken

Torsdag 23/9

10.00 -11.00  Babyträff 0-10 månader (Vi träffas på gräset bakom Öppna förskolan

12.30 -13.30

Mossparken

Fredag 24/9

 

 

 

 

 

(Vill man ha sällskap till parkerna så går vi ifrån Öppna förskolan 10.50 och 12.20).

10.00-11.00

Barnvagnspromenad. (Vi träffas utanför Öppna förskolan)

 

På vår Öppna förskola erbjuder vi en pedagogisk anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande ditt barn och ditt föräldraskap. Här kan du leka, måla och mycket annat tillsammans med ditt barn. Vi har leksaker och material som stimulerar barnens lek och utveckling. Varje förmiddag och eftermiddag har vi gemensam sångsamling.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Vi som arbetar här heter Kerstin Ahlström och Camilla Lerin. Vi kan i ett nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet. 

Aktiviteter

Ni har alltid möjlighet att måla och baka med lera. Våra aktiviteter stimulerar språket, kroppsuppfattningen och motoriken. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan, eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

En stund om föräldraskapet

Vid några tillfällen under hösten kommer våra föräldrarådgivare att leda olika teman tillsammans med oss förskollärare, med er föräldrar med barn i åldern 0 - 6 månader.

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

Mer information om vad som gäller med anledning av covid-19.

Kontakt

Familjecentralens kuratorer

Ulrika Olsson: 08-535 376 95

Li Ekström Norberg: 08-535 376 86 

Uppdaterad 24 september 2021

Var informationen till din hjälp?