Öppna förskolan, Familjecentralen i centrala Huddinge

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Vi ingår som en del av familjecentralen, som samarbetar med BVC, barnmorskemottagningen,och socialtjänstens råd och stöd.

På vår öppna förskola erbjuder vi en pedagogisk anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande ditt barn och ditt föräldraskap. Här kan du leka, måla och mycket annat tillsammans med ditt barn. Vi har leksaker och material som stimulerar barnens lek och utveckling. Varje förmiddag och eftermiddag har vi gemensam sångsamling.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Vi som arbetar här heter Kerstin Ahlström och Camilla Lerin. Vi kan i ett nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet.

Aktiviteter

Ni har alltid möjlighet att måla och baka med lera. Våra aktiviteter stimulerar språket, kroppsuppfattningen och motoriken. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan, eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

Öppettider

Torsdagen den 17 oktober är det öppet mellan klockan 8.30-12.00 

Onsdagen den 23 oktober är det öppet mellan klockan 13.00-15.30. Stängt mellan klockan 9.30-13.00 för arbetsplatsträff

Torsdagen den 24 oktober är det öppet mellan klockan 8.30-12.00. På eftermiddagen är det stängt för utbildning

Fredagen den 25 oktober är det stängt för familjecentralsmöte

Måndag 28 oktober är det stängt på förmiddagen på grund av personalens kompetensutveckling. Vi öppnar klockan 13.00

Dag Förmiddag   Eftermiddag
Måndag

08.30-12.00

0-5 år

13.00-15.30

Baby 6-10 mån

Tisdag

08.30-12.00

0-5 år

13.00-15.30

0-5 år

Onsdag

9.30-12.00

0-5 år

13.00-15.30

Baby 0-6 mån

Torsdag

08.30-12.00

0-5 år

13-15.30

0-5 år

 

Fredag

08.30-12.00

0-5 år

Stängt

Sångstund varje dag klockan 10.00 och 14.00. På måndagar och onsdagar har vi sångstund klockan 13.30.

Kontakt

Familjecentralens kuratorer

Ulrika Olsson: 08-535 376 95

Agneta Hölcke: 08-535 352 53

Uppdaterad 14 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?