Öppna förskolan i Flemingsberg

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Även du som är gravid eller väntar barn är välkommen.

Öppna förskolan riktar sig till föräldrar och barn 0-5 år. Vi erbjuder tips och råd kring föräldraskap, barns utveckling och behov. 

Öppna förskolan i Flemingsberg är en del av Flemingsbergs Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

Vi samverkar med olika lokala aktörer så som biblioteket, dietisten (Aleris), tandhygenisten och Flemingsberg kyrka.

Verksamheten är gratis.

Studie och yrkesvägledare

Onsdag den 24 oktober, klockan 11.00 kommer studie och yrkesvägledaren och informerar. Kom gärna med era frågor och funderingar.

Information om forskningsstudie

Två forskare från Södertörns högskola i Flemingsberg har vid åtta tillfällen besökt öppna förskolan för att studera mellanmänskilga relationer. Forskningstudien pågår.

Studien följer de för forskning uppsatta etiska riktlinjerna. Deltagarnas medverkan är anonym, helt frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningsändamål. Resultaten kommer inte att kunna kopplas till någon enskild individ.

Mer information finns på:

http://blogg.sh.se/reinvent/

Dietisten

Regelbundet kommer dietisten och pratar om barn och mat. Välkomna med era frågor och funderingar under nedansående datum, ni kan också kontakta dietisten direkt. 

Torsdagar klockan 10.00-11.00

  • 25 oktober
  • 22 november

BVC

Pedagogen från öppna förskolan är på BVC och träffar nya barnfamiljer följande tisdagar. Dessa dagar öppnar vi klockan 11.00:

23 oktober, 27 november, 11 december.

Musik, dans, sång och rörelse!

Fredagar , eftermiddag.

Biblioteket-Läsestund

Under terminen kommer biblioteket och har lässestund på öppna förskolan och på biblioteket (återkommer med nya datum).  Biblioteker ger även er föräldrar tips om  barnböcker som ni kan låna hem och läsa för era barn. 

Pappa (eller en annan viktig manlig vuxen) mötesplats

Är du pappa och vill träffa andra pappor?

Vi erbjuder en mötesplats för pappor/eller en annan viktig manlig vuxen och barn 0-5 år på Flemingsbergs öppna förskola/familjecentral.

Måndagar klockan 12.00-15.30.

Va med! – Samhällsorientering, information på lätt Svenska

Samhällsinformationsgrupp. Va med och diskutera utifrån filmer och bilder om bland annat hur det är att vara förälder eller barn i Sverige.

Måndagar klockan 10.30–12.00

(Mer samhällsinformation finns även på informationsverige.se)

Träna Svenska

Om du behöver träna svenska så är öppna förskolan en mycket bra plats att lära dig svenska, genom att prata med andra föräldrar som redan kan svenska.

Gravid

Även du som är gravid är välkommen till öppna förskolan. Kom gärna på en introduktion.

  • Torsdag den 1 november
  • klockan 13.30

Barn 0-18 månader

Torsdagar klockan 8.30-12.00

Aktiviteter

18 oktober, vi bakar (klockan 10.00)

25 oktober, Dietisten (klockan 10.00)

Sångstund

Klockan 10.30.

Är det dags att tänka på förskola för ert/era barn?

Vi kan följa med er och besöka förskolorna i Flemingsberg. Meddela gärna oss så kan vi kontakta förskolorna i området och boka tid för besök.

ABC - Alla Barn i Centrum

Föräldragrupp för dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i rollen som förälder. Föräldragrupp ABC träffas 4 gånger och man bör delta på alla träffar. 

För mer information och anmälan till ABC grupp kontakta:

Britt-Inger.Rocklinger@huddinge.se

Filmen om ABC:

https://www.youtube.com/watch?v=jTGC-Aq5geY&feature=youtu.be

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

Öppettider

Tisdag den 30 oktober stänger vi klockan 12.00 på grund av familjecentralsmöte.

Måndag

8.30-15.30

0-5 år

Va med! (10.30-12.00)

Pappa mötesplats (12.00-15.30)

Tisdag

8.30-15.00

0-5 år

Samverkan med BVC. Se information ovan.

Onsdag

8.30-15.30

0-5 år

Dietisten, biblioteket (se datum ovan)
Torsdag

8.30-15.30

0-18 månader (8.30-12.00) Aktiviteter se ovan

0-5 år (12.00-15.30)

Fredag

8.30-15.00

0-5 år

Musik och dans, eftermiddag.

     

 

Kontakt

Uppdaterad 17 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?