Öppna förskolan i Flemingsberg

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Även du som är gravid eller väntar barn är välkommen.

Öppna förskolan i Flemingsberg är en del av Flemingsbergs Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

Vi samverkar med olika lokala aktörer så som biblioteket, dietisten (Aleris), tandhygenisten och Flemingsberg kyrka.

Verksamheten är gratis.

Fika och kaffe finns till självkostnadspris.

Information om forskningsstudie

Vid cirka åtta tillfällen med start fredag den 23 mars kommer två forskare, från Södertörns högskola i Flemingsberg, att göra en undersökning här på öppna förskolan som handlar om mellanmänskliga relationer.

Studien följer de för forskning uppsatta etiska riktlinjerna. Deltagarnas medverkan är anonym, helt frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningsändamål. Resultaten kommer inte att kunna kopplas till någon enskild individ.

Forskarna är på öppna förskolan:

 • Fredag den 23 mars
 • Tisdag den 27 mars
 • Fredag den 6, 13, 20, 27 april
 • Fredag den 4 maj

Mer information finns på:

http://blogg.sh.se/reinvent/

Dietisten

Under nedanstående onsdagar kommer dietisten på besök och svarar på frågor och funderingar kring barn och mat.

Klockan 10.00

 • 11 april
 • 16 maj

Musik, dans, sång och rörelse!

Fredagar , eftermiddag.

Biblioteket-Läsestund

Biblioteket kommer under nedanstående datum att ha lässestund på öppna förskolan och biblioteket. Biblioteker ger även er föräldrar tips om  barnböcker som ni kan låna hem och läsa för era barn. 

 • fredag den 13 april, klockan 10,15 (öppna förskolan går tilll biblioteket)

Pappa (eller en annan viktig manlig vuxen) mötesplats

Är du pappa och vill träffa andra pappor?

Vi erbjuder en mötesplats för pappor/eller en annan viktig manlig vuxen och barn 0-5 år på Flemingsbergs öppna förskola/familjecentral.

Måndagar klockan 12.00-15.30.

Va med! – Samhällsorientering

Samhällsinformationsgrupp. Va med och diskutera utifrån filmer och bilder om bland annat hur det är att vara förälder eller barn i Sverige.

Måndagar klockan 10.30–12.00

Gravid

Även du som är gravid är välkommen till öppna förskolan.

Barn 0-18 månader

Torsdagar 08.30-12.00

Aktiviteter

 • 22 mars, fot- coh handavtryck
 • 5 april, vi målar med ätbar fingerfärg
 • 19 april, bakning
 • 3 maj, vi målar med ätbar fingerfärg
 • 24 maj, fot- och handavtryck

Sångstund

Varje dag klockan 10.30

Är det dags att tänka på förskola för ert/era barn?

Vi kan följa med er och besöka förskolorna i Flemingsberg. Meddela gärna oss så kan vi kontakta förskolorna i området och boka tid för besök.

ABC - Alla Barn i Centrum

Föräldragrupp för dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i rollen som förälder. Föräldragrupp ABC träffas 4 gånger och man bör delta på alla träffar. 

För mer information och anmälan till någon av nedanstående föräldragrupper:

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

BVC

Tisdag den 27 februari är pedagogen på BVC och träffar nya familjer, klockan 8.30-10.00.

Öppettider

Tisdag den 27 mars öppnar vi 10.00 på grund av samverkan på BVC.

Torsdag den 29 mars stänger vi kloockan 11.30 på grund av halvdag, Skärtorsdagen.

Fredag den 30 är det stängt, Långfredagen. Måndag den 2 april är det stängt, Annandag påsk.

Måndag

8.30-15.30

0-5 år

Va med! (10.30-12.00)

Pappa mötesplats (12.00-15.30)

Tisdag

8.30-15.00

0-5 år

 
Onsdag

8.30-15.30

0-5 år

Dietisten, biblioteket (se datum ovan)
Torsdag

8.30-15.30

0-18 månader (8.30-12.00) Aktiviteter se ovan

0-5 år (12.00-15.30)

Fredag

8.30-15.00

0-5 år

Musik och dans, eftermiddag.
     

  

Kontakt

Uppdaterad 21 mars 2018

Var informationen till din hjälp?