Öppna förskolan i Flemingsberg

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Även du som är gravid eller väntar barn är välkommen.

Öppna förskolan riktar sig till föräldrar och barn 0-5 år. Vi erbjuder tips och råd kring föräldraskap, barns utveckling och behov. 

Öppna förskolan i Flemingsberg är en del av Flemingsbergs Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

Vi samverkar med olika lokala aktörer så som biblioteket, dietisten (Aleris), tandhygenisten och Flemingsberg kyrka.

Verksamheten är gratis.

Information om forskningsstudie

Två forskare från Södertörns högskola i Flemingsberg har vid åtta tillfällen besökt öppna förskolan för att studera mellanmänskilga relationer. Forskningstudien pågår.

Studien följer de för forskning uppsatta etiska riktlinjerna. Deltagarnas medverkan är anonym, helt frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningsändamål. Resultaten kommer inte att kunna kopplas till någon enskild individ.

Mer information finns på:

http://blogg.sh.se/reinvent/

Dietisten

Regelbundet kommer dietisten och pratar om barn och mat. Välkomna med era frågor och funderingar under nedansående datum, ni kan också kontakta dietisten direkt. 

Torsdagar klockan 10.00-11.00

  • 30 augusti
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 22 november

Musik, dans, sång och rörelse!

Fredagar , eftermiddag.

Biblioteket-Läsestund

Under terminen kommer biblioteket och har lässestund på öppna förskolan och på biblioteket (återkommer med nya datum).  Biblioteker ger även er föräldrar tips om  barnböcker som ni kan låna hem och läsa för era barn. 

Pappa (eller en annan viktig manlig vuxen) mötesplats

Är du pappa och vill träffa andra pappor?

Vi erbjuder en mötesplats för pappor/eller en annan viktig manlig vuxen och barn 0-5 år på Flemingsbergs öppna förskola/familjecentral.

Måndagar klockan 12.00-15.30.

Va med! – Samhällsorientering

Samhällsinformationsgrupp. Va med och diskutera utifrån filmer och bilder om bland annat hur det är att vara förälder eller barn i Sverige.

(Va med! pågår fram till den 28 maj. Vi startar igen måndagen den 3 september).

Måndagar klockan 10.30–12.00

Gravid

Även du som är gravid är välkommen till öppna förskolan.

Barn 0-18 månader

Torsdagar 08.30-12.00

Sångstund

Varje dag klockan 10.30. (Ingen sångstund under sommaröppet. Start igen den 6 augusti). 

Är det dags att tänka på förskola för ert/era barn?

Vi kan följa med er och besöka förskolorna i Flemingsberg. Meddela gärna oss så kan vi kontakta förskolorna i området och boka tid för besök.

ABC - Alla Barn i Centrum

Föräldragrupp för dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i rollen som förälder. Föräldragrupp ABC träffas 4 gånger och man bör delta på alla träffar. För mer information och anmälan till ABC grupp kontakta:

ankica.djordjevic@huddinge.se

marianne.lagrell@huddinge.se

Start: Onsdag den 10 oktober klockan 17.30, Annerstaskolan.

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

Öppettider

  • Vecka 28 har öppna förskolan stängt. Välkomna till våra övriga öppna förskolor i Huddinge kommun!
Måndag

8.30-15.30

0-5 år

Va med! (10.30-12.00)

Pappa mötesplats (12.00-15.30)

Tisdag

8.30-15.00

0-5 år

 
Onsdag

8.30-15.30

0-5 år

Dietisten, biblioteket (se datum ovan)
Torsdag

8.30-15.30

0-18 månader (8.30-12.00) Aktiviteter se ovan

0-5 år (12.00-15.30)

Fredag

8.30-15.00

0-5 år

Musik och dans, eftermiddag.
     

 

Kontakt

Uppdaterad 6 juli 2018

Var informationen till din hjälp?