Öppna förskolan i Segeltorp

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Här prövar vi vår gemensamma skaparglädje då vi tillsammans leker, målar, pysslar och sjunger. Vid varje besök ges möjlighet att vara med på en sångstund. Aktiviteterna uppmuntrar barnets språk, kroppsuppfattning och motorik. Alla aktiviteter som erbjuds är till för att stimulera barns utveckling. Vi har också en stor fin park att leka i.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Du som förälder ansvarar själv för ditt barn och deltar också på olika sätt i de aktiviteter som erbjuds. Öppna förskolan har en pedagogiskt anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande frågor kring ditt barn och föräldraskap.

Mat och fika

Det finns möjligheter att värma mat i micro. Enklare fika finns till självkostnadspris.

ABC- Alla barn i centrum

För alla föräldrar som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder och som vill förebygga eventuella framtida problem erbjuder vi på öppna förskolan/familjecentraler i Huddinge ABC föräldraträffar. Förmer information och anmälan, kontakta någon av våra öppna förskolor eller läs mer på:

Alla barn i centrum
Film om ABC på You Tube

Visa varandra hänsyn

Visa varandra hänsyn och besök inte öppna förskolan när du/ditt barn är förkylda. Om ni i familjen har haft maginfluensa är ni välkomna till oss, efter två symptomfria dagar.

Öppettider

Dag Förmiddag Eftermiddag
Måndag 8.30-13.00
sång 10.15
Stängt
Tisdag 08.30-13.00
Sång 10.15
Stängt
Onsdag 08.30-13.00
Sång 10.15
Stängt
Torsdag Stängt 13.00-15.30
Babygrupp
0-10 mån 
Sång 13.30
Fredag

09.00-12.00

Kyrkis

Stängt

Se öppettider för andra öppna förskolor i Huddinge kommun på respektive förskolors hemsidor.

Kontakt

Uppdaterad 22 januari 2020

Var informationen till din hjälp?