Öppna förskolan i Segeltorp

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Öppna förskolan riktar sig i första hand till barn och föräldrar som inte är inskrivna i förskolan. Övriga barn och föräldrar kan delta i verksamhetens aktiviteter i mån av plats.

Här prövar vi vår gemensamma skaparglädje då vi tillsammans leker, målar, pysslar och sjunger. Vid varje besök ges möjlighet att vara med på en sångstund. Aktiviteterna uppmuntrar barnets språk, kroppsuppfattning och motorik. Alla aktiviteter som erbjuds är till för att stimulera barns utveckling. Vi har också en stor fin park att leka i.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter. Du som förälder ansvarar själv för ditt barn och deltar också på olika sätt i de aktiviteter som erbjuds. Öppna förskolan har en pedagogiskt anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande frågor kring ditt barn och föräldraskap.

Mat och fika

Det finns möjligheter att värma mat i micro. Enklare fika finns till självkostnadspris.

ABC- Alla barn i centrum

För alla föräldrar som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder och som vill förebygga eventuella framtida problem erbjuder vi på öppna förskolan/familjecentraler i Huddinge ABC föräldraträffar. Förmer information och anmälan, kontakta någon av våra öppna förskolor eller läs mer på:

Alla barn i centrum
Film om ABC på You Tube

Visa varandra hänsyn

Visa varandra hänsyn och besök inte öppna förskolan när du/ditt barn är förkylda. Om ni i familjen har haft maginfluensa är ni välkomna till oss, efter två symptomfria dagar.

Dietisten

Regelbundet kommer dietsiten och pratar om barn och mat. Välkomna med era frågor och funderingar under nedanstående datum.

Öppettider

DagFörmiddagEftermiddag
Måndag Stängt Stängt
Tisdag 08.30-12.00
0-5 år
Sång 10.15
13.00-16.00
0-5 år
Sång 14.00
Onsdag 08.30-12.00
0-5 år
Sång 10.15
13.00-15.30
Babyöppet 0-10 mån
Sång med babygruppen 13.30
Torsdag Stängt 13.00-16.00
0-5 år
Sång 14.00
Fredag 09.00-12.00
Kyrkans regi
Stängt

Kontakt

Uppdaterad 16 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?