Öppna förskolan i Stuvsta

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Öppna förskolan i Stuvsta ligger i det gamla stationshuset vid pendeltågsstationen. Den är en mötesplats för barn och deras föräldrar. Här kan du sjunga, leka, måla och läsa sagor tillsammans med ditt/dina barn.

Aktiviteter uppmuntrar här språk, kroppsuppfattning och motorik, alla aktiviteter som erbjuds är till för att stimulera barnens utveckling. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Hos oss finns någon att leka med och utbyta erfarenheter och tankar.

Vi kan i ett nära samarbete med föräldrar erbjuda barnen en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrar ges möjlighet till gemenskap, kontakt och stöd och råd i sin föräldraroll.

Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

Det finns möjlighet att värma mat, kaffe och te finns till självkostnadspris.

Viktig information för allergiker

Vi vill uppmärksamma er som är allergiska att det kan förekomma förtäring av nötter  och andra allergiframkallande födoämnen, eftersom lokalen även är en fest - och möteslokal på kvällar och helger.

Yoga för barn med förälder

Småbarns-yoga med Tiina på torsdagar med början den 17/1 mellan klockan 10.45-11.15. För barn från 11 månader och upp till 2 år.

Baby-yoga med Tiina för barn 0-10 månader. På tisdagar, med början den 5/2. Dessa dagar gäller det:

  •   5/2
  •  12/2
  •  19/2

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symptomfria i minst två dygn.

 Öppettider

  • Onsdagen den 30 januari är det öppet mellan klockan 12.00-14.00. På förmiddagen är det stängt för arbetsplatsträff.
DagFörmiddagEftermiddag
Måndag 09.00-14.00
0-5 år
Lunchöppet
Tisdag 09.00-14.00
0-5 år
Lunchöppet
Onsdag 09.00-14.00
0-5 år              

Lunchöppet                          

Torsdag 09.00-14.00  
0-5 år
Lunchöppet
Fredag 09.00-14.00  
0-5 år
Lunchöppet

Kontakt

Uppdaterad 24 januari 2019

Var informationen till din hjälp?