Öppna förskolan i Stuvsta

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Öppna förskolan i Stuvsta ligger i det gamla stationshuset vid pendeltågsstationen. Den är en mötesplats för barn och deras föräldrar. Här kan du sjunga, leka, måla och läsa sagor tillsammans med ditt/dina barn.

Aktiviteter uppmuntrar här språk, kroppsuppfattning och motorik, alla aktiviteter som erbjuds är till för att stimulera barnens utveckling. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Hos oss finns någon att leka med och utbyta erfarenheter och tankar.

Vi kan i ett nära samarbete med föräldrar erbjuda barnen en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrar ges möjlighet till gemenskap, kontakt och stöd och råd i sin föräldraroll.

Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

Det finns möjlighet att värma mat, kaffe och te finns till självkostnadspris.

Viktig information för allergiker

Vi vill uppmärksamma er som är allergiska att det kan förekomma förtäring av nötter  och andra allergiframkallande födoämnen, eftersom lokalen även är en fest - och möteslokal på kvällar och helger.

Målarateljén

På måndagar klockan 10.00 öppnar vi ateljén, och målar med de mindre barnen.

Sångstund

Lilla Chilla Sångstund har vi måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10.30. På tisdagar när det är babyöppet, då är sångstund klockan 13.00. Välkomna!

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symptomfria i minst två dygn.

Besök av dietist

Onsdagen den 29 januari kommer dietisten på besök till Öppna förskolan.

Tid: 10.30-11.30.  Välkomna!

Besök av kurator

Familjecentralens kurator Agneta besöker Öppna förskolan fredagen den 31 januari klockan 10.30. 

Öppettider

Ändrade öppettider från och med den 7 januari 2020. Se schemat nedan.

Dag Förmiddag Eftermiddag
Måndag 09.00-12.30
0-5 år
-
Tisdag 10.00-13.30
Babyöppet 0-10 månader

 

-

Onsdag 09.00-12.30
0-5 år              

-                         

Torsdag 09.00-12.30  
0-5 år
-
Fredag 09.00-12.30  
0-5 år
-

Kontakt

Uppdaterad 24 januari 2020

Var informationen till din hjälp?