Eva Fahlén

Jag heter Eva Fahlén och bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi i Stuvsta/Stensängen.

Jag bor på Fagerängsvägen 41, i ett villaområde med min familj. Jag är utbildad barnskötare, och har arbetat som dagbarnvårdare sedan 1996. Ett av mina intressen är segling.

Barnen serveras hemlagad mat, i möjligaste mån efter förskolans matsedel. Jag arbetar för barnens hälsa genom mycket utevistelse i skog och mark. Jag är utbildad Knoppledare genom Friluftsfrämjandet.

Samarbete med andra som bedriver pedagogisk omsorg

Jag träffar och samarbetar dagligen med andra som bedriver pedagogisk omsorg i området Solfagra/Myrängen. Det ger barnen trygghet i såväl den lilla som i det sociala samspelet i den större gruppen.

Vår verksamhet bedrivs i hemmiljö med utrymme för avkoppling och lek. Varje barn blir uppmärksammat och bekräftat. Barnen lär genom lek och erfarenhet samt genom åldersindelad gruppverksamhet. Vi är mycket ute i skog och mark, samt besöker biblioteket regelbundet. På biblioteket får 3-5 åringarna gå på sagostund med andra barn och låna hem böcker som de får vara med att välja ut. Tillsammans gör vi utflykter, och går på teatrar, museum med mera.

Välkommen till oss!

Öppettider

Vi som samarbetar inom pedagogisk omsorg anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Förskolechef

Ann-Christin Ehrengart - ansvarig för den kommunala pedagogiska omsorgen.

Telefon: 08-535 360 69, 0709-75 01 25

E-post: ann-christin.ehrengart@huddinge.se

Dokument

Uppdaterad 15 juni 2017

Var informationen till din hjälp?