Glömstabarnen

Det fristående familjedaghemmet Glömstabarnen ligger i natursköna Glömsta med lantlig känsla och skogen som bakgård.

Samarbete med andra fristående familjedaghem

Vi är två familjedaghem som samarbetar, 2 barnskötare, med flera års erfarenhet från förskola och egna barn. Vi bor i mysiga villaområden i Kästa och i Glömsta. Jag har ett reservsystem tillsammans med flera andra familjedaghem där vi hjälps åt med varandras barn vid eventuell sjukdom.

Vi är det självklara valet för er som vill ha ert barn i en liten grupp, samtidigt som de ingår i en större grupp. I en mindre grupp får barnen mer lugn och ro, uppmärksamhet, talutrymme och stimulans till samtal. Varje barn utvecklar en nära relation till sin dagbarnvårdare och slipper personalombyten och vikarier. Hos oss får barnen en harmonisk tillvaro med lägre ljudnivå.

Vi erbjuder lika hög kvalité på verksamheten som förskolan när det gäller pedagogik och omsorg. Läroplanen genomsyrar hela verksamheten. Vi ska arbeta för att ge barnen kunskap, trygghet och glädje. Vårt arbete skall ge barnen en tro på sin egen förmåga att lära och kunna se att man gör framsteg, lära sig samspel, turtagning och att respektera sig själv och andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas på sina villkor och låta dem få utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära.

Reggio Emilia-inspirerat

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat, som bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt för barnet samt en övertygelse om att barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi utgår från barnens intressen och arbetar tema/projektinriktat där skapande är en självklar del av verksamheten. Vi erbjuder barnen många olika metoder och material, till exempel vattenfärger, fingerfärg, lera, trolldeg, olika slags papper. Genom skapande verksamhet uppmuntrar vi barnet att lära sig färg, form och att få känna egen skaparglädje. Barnen arbetar tillsammans när vi arbetar med våra pedagogiska aktiviteter såsom tema och projekt, musik och rytmik, utematte, skapande och olika upplevelser.

Mycket utevistelse är självklart för oss. Vi går till skogen för att utforska vår närmiljö. Vi hämtar inspiration till teman/projekt då vi gör flera spännande utflykter varje termin som till exempel besök på olika museum och Skansen, samt olika parklekar. Tillsammans firar vi högtider och arrangerar olika aktiviteter såsom Hasaloppet i mars, påsklunch, midsommarlunch, Stora Vandringen på sensommaren, Halloween, lucia och jullunch. Vi hämtar inspiration till teman/projekt då vi gör flera spännande utflykter varje termin som till exempel besök på museum, Tom Tits, Skansen eller Junibacken. Tillsammans firar vi högtider och arrangerar olika aktiviteter så som Wasa-vandring, vandring på sensommaren och vernissage.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna och barnen kommer att ha möjlighet att påverka verksamheten. När barnen vistas i liten grupp, finns goda förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av barnens utveckling i dialog med föräldrarna vid lämning och hämtning. Dokumentation är en viktig kanal för föräldrasamverkan, informationsbrev om verksamhetens aktiviteter skickas ut på regelbunden basis. Varje år erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Uppdaterad 15 juni 2017

Var informationen till din hjälp?