Jennifers familjedaghem

Jag heter Jennifer Krusell och bor i ett radhus i Trångsund tillsammans med mina två söner och deras pappa.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för barn. När jag gick ut högstadiet var det ingen tvekan om att jag skulle välja "Barn- och fritidsprogrammet" på gymnasiet, som sedan följdes upp av en utbildning på lärarhögskolan med inriktning mot de yngre barnen och blev förskollärare. Efter det började jag arbeta på en förskola i Farsta som avdelningsansvarig för två avdelningar, startade även upp en småbarnsavdelning tillsammans med en kollega.

Nu vill jag vidga mina vyer, och ska arbeta som dagbarnvårdare. Jag vill koncentrera mig på en liten grupp, där "trygghet" är ledordet. Genom tryggheten vill jag tillsammans med barnen söka efter ny kunskap på varje individs nivå. Sökandet efter kunskap ska ske genom lustfylld lek. 

Utemiljön ser jag som en stor tillgång i barns lärande. I naturen kan barnens fantasi flöda, grovmotoriken tränas och nya vägar i lärandet hittas. Utemiljön ger även en positiv inverkan på barnens välmående, och framförallt ett stärkt immunförsvar! 

Jag kommer i största mån att servera hemlagad mat, med en stor del ekologiska och nyckelhålsmärkta varor. Jag kommer tillsammans med barngruppen lämna sopor vid återvinningscentralen, för att tidigt få in ett miljötänk.

Jag arbetar för en nära relation med barnens föräldrar, med dagliga samtal kring barnens vardag och utveckling. Utvecklingssamtal kommer att ske kontinuerligt, samt efter behov.

Samarbete mellan Vidjas familjedaghem och Jennifers familjedaghem

Vi är två familjedaghem som kommer att samarbeta, Jennifers familjedaghem och Vidjas familjedaghem. Vi kommer att ses ungefär 3-4 gånger per vecka. Detta för att kunna anpassa aktiviteter efter ålder och intresse, samt känslan av att vara i större grupp. Trygghet och det sociala samspelet kommer att vara grunden i vår verksamhet, och kommer att arbetas med kontinuerligt. All verksamhet kommer att anpassas efter barngruppens behov. 

Vi kommer att låna en lokal där vår träffpunkt kommer att vara under vinterhalvåret (träffas annars ute). Vi kommer bland annat att: skapa med olika material, arbeta med sång och musik, gå till skogen och besöka bibliotek. Vi kommer i våra aktiviteter att arbeta efter ett tema, som kommer att utvecklas efter barnens olika intressen. 

Olika högtider som Lucia, påsk och midsommarfirande kommer vi att fira tillsammans. Vid ledighet och sjukdom kommer vi att samarbeta och hjälpas åt.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Uppdaterad 15 juni 2017

Var informationen till din hjälp?