Lilla solen

Lilla solen är ett fristående familjedaghem som tar emot barn i åldern 1-5 år och verksamheten har plats för 13 barn.

Lilla Solen har en natur- och miljöprofil där vi använder naturen som en utvecklande och lärande miljö och stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Vi lägger stor vikt vid kosten och serverar hemlagad, ekologisk mat utan tillsatser. Vi köper giftfria, ekologiska och miljömärkta leksaker, inredning och förbrukningsmaterial.  

Om oss

Vår lokal finns på Domarvägen 15 i Sjödalen med natur och parker i närheten.
Så här kan en dag på Lilla Solen se ut:
7.30–8.00 äter vi frukost och har en lugn och skön start på dagen.
8.30–10.30 är vi ute i naturen eller i en park och leker och har skoj.
11.00–12.00 äter vi ekologisk och hemlagad lunch.
12.00–14.00 sover eller vilar vi till vacker och rogivande klassisk musik eller utomhus.
14.00 går vi ut och äter mellanmål och leker tills vi går hem.
 
Utevistelsen sker i skogen eller i någon av våra parker och vi är ute oavsett väder (med reservation för riktigt kalla dagar) vilket kräver bra kläder.
 
Några gånger per termin går vi till biblioteket och lyssnar på sagor och lånar böcker.

Under fyra veckor i juli, vecka 27-30, och två veckor i december-januari, vecka 52-1, är verksamheten stängd. Vi har även två planeringsdagar per år då verksamheten är stängd. De ligger i anknytning till terminsstart.

Så här arbetar vi

Vi använder naturen som en utvecklande och lärande miljö. Barnens lust att lära och deras behov av lek styr verksamheten och stor vikt läggs vid barnens medbestämmande och delaktighet i utformandet av verksamheten. Vi har veckomöten med barnen där de bestämmer vad vi ska göra. När vi pysslar använder vi oss av naturmaterial och återvunnet material.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig del av verksamheten och vi kommer att ha samtal tillsammans med föräldrarna en gång per termin eller vid behov. Föräldrar är alltid välkomna att vara med i verksamheten och ta del av barnens vardag här på Lilla Solen. Den dagliga kontakten vid lämning/hämtning är viktig och föräldrarna har tillgång till en logga-in sida på hemsidan där speciell information ges.

Öppettider

Våra öppettider anpassas till barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6.30-18.00 måndag-fredag.

Kontakt

Uppdaterad 7 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?