Lilla solen

Lilla solen är ett fristående familjedaghem som tar emot barn i åldern 1-5 år och verksamheten har tillstånd att ta emot för 19 barn.

Lilla Solen har en natur- och miljöprofil där vi använder naturen som en utvecklande och lärande miljö. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Vi lägger stor vikt vid kosten och serverar hemlagad, i första hand svensk och ekologisk mat utan tillsatser. Vi köper giftfria, ekologiska och miljömärkta leksaker, inredning och förbrukningsmaterial.  

Om oss

Vår lokal finns på Domarvägen 15 i Huddinge med natur och parker i närheten.
Så här kan en dag på Lilla Solen se ut:
7.30–8.00 äter vi frukost och har en lugn och skön start på dagen.
8.30–10.30 är vi ute i naturen eller i en park och leker och har skoj.
11.00–12.00 äter vi hemlagad lunch.
12.00–14.00 sover eller vilar de yngsta till vacker och rogivande klassisk musik eller utomhus. De äldre har utomhusaktivitet
14.00 går vi ut och äter mellanmål och leker tills vi går hem.
 
Utevistelsen sker i skogen eller i någon av våra parker och vi är ute oavsett väder (med reservation för riktigt kalla dagar) vilket kräver kläder efter väder.
 
Några gånger per termin går vi till biblioteket och lyssnar på sagor och lånar böcker.

Under fyra veckor på sommaren, och två veckor i december-januari, är verksamheten stängd. Vid behov av omsorg dessa veckor så ordnar vi en plats. Vi har även två planeringsdagar per termin då verksamheten är stängd.

Så här arbetar vi

Vi använder naturen som en utvecklande och lärande miljö. Barnens lust att lära och deras behov av lek styr verksamheten och stor vikt läggs vid barnens medbestämmande och delaktighet i utformandet av verksamheten. Vi har möten med barnen där de bestämmer vad vi ska göra. När vi pysslar använder vi oss av naturmaterial och återvunnet material så mycket som möjligt.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig del av verksamheten och vi kommer att ha samtal tillsammans med föräldrarna minst en gång per termin eller vid behov. Föräldrar är alltid välkomna att vara med i verksamheten och ta del av barnens vardag här på Lilla Solen. Den dagliga kontakten vid lämning/hämtning är viktig. Vi har även ett slutet instagramkonto där föräldrar kan följa den dagliga verksamheten

Öppettider

Våra öppettider är för närvarande 07:00-17:00 helgfri vardag. Om behov finns anpassas tiderna enligt Huddinge kommuns regler

Kontakt

Uppdaterad 3 juni 2019

Var informationen till din hjälp?