Liselotte Lundin

Jag heter Liselotte Lundin och bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi i Snättringe.

Jag har arbetat som dagbarnvårdare i 24 år och driver min verksamhet i mitt hem, mitt i det grönskande och sjönära Snättringe. Jag har specialpedagogkompetens och i min verksamhet har jag möjlighet att ta emot barn med infektionskänslighet, allergier och lättare medicinska funktionshinder, barn som är i behov av extra stöd i språk och talutveckling och barn som behöver en liten grupp av annan anledning.

Mitt arbetssätt genomsyras av godbitar tagna från klassisk aktivitetspedagogik och min egen mix av erfarenhet i arbetet med barn genom åren. Leken som utveckling och lärandeprocess är mycket viktig i min verksamhet. Barnen får möjlighet att utvecklas, forska och uppfinna i en trygg och varm miljö i en liten barngrupp. Verksamhetens idé bygger på samverkan med föräldrar och barn i ett helhetsperspektiv.

Vi vistas mycket utomhus under hela årets olika årstidsväxlingar. På tomten finns det en egen lekplats som vi flitigt använder om vi inte är ute i vårt närområde där det är nära till både skog, äng, sjö och flera allmänna lekplatser som vi ibland besöker. I takt med barnens olika intressen gör vi utflykter och studiebesök.

På höstterminen har vi föräldramöte och tillsammans firar vi olika traditioner som t ex Lucia och midsommar. Varje termin har vi enskilt föräldrar/dagbarnvårdar-samtal. Jag har pedagogiska uppdrag åt Huddinge kommun och vid dessa tillfällen träder en vikarie in som arbetar i mitt ställe på Snättringevägen.

Samarbete med andra som bedriver pedagogisk omsorg

I vårt närområde finns det fler som bedriver pedagogisk omsorg och vi träffas en till två gånger i veckan. Vi tycker att det är viktigt att barnen möter större barngrupper och andra vuxna mellan varven som en förberedelse inför barnens skolstart, men också för att alla barn ska få möjlighet till en bred social kompetens.

Varmt välkommen önskar familjedaghem Liselotte Lundin.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Dokument

Uppdaterad 15 juni 2017

Var informationen till din hjälp?