Louise Johansson-Rova

Familjedaghem Louise Johansson-Rova är en fristående pedagogisk omsorg i Mellansjö.

Mitt namn är Louise och jag jobbar i min villa i natursköna Mellansjö där skogen ligger runt hörnet. Jag erbjuder en lugn och tryggt verksamhet i hemmamiljö. 

Jag älskar mitt jobb och tycker att det är väldigt givande att se hur barnen utvecklas .

Tidigare har jag arbetat på förskola och i skola. Jag är utbildad barnskötare.

Verksamheten är riktad till barn i åldern 1-5 år. Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta vara på deras nyfikenhet, lust att lära, leka och skapa. Leken ger kunskap, erfarenheter och stimulerar fantasin.

Mitt mål med verksamheten är att varje barn får möjlighet att utvecklas till trygga individer. I min verksamhet ska alla barn få synas och höras. Miljön ska stimulera och uppmuntra till lärande och aktiviteterna ska grundas på barnens intresse. Jag som pedagog ska vara en god förebild. Detta genom att vara tydlig, berömma och tillgodose varje barns behov.

Min målsättning är att bedriva en verksamhet där föräldrarna ska känna sig nöjda och trygga när de lämnar och hämtar sina barn och känna att barnen utvecklas. Jag arbetar för en nära relation med barnens föräldrar, med dagliga samtal kring barnens vardag och utveckling. Utvecklingssamtal kommer att ske en gång per läsår, samt vid behov. Föräldramöte genomförs en gång per termin.

I min verksamhet serveras hemlagad näringsriktig mat. Min strävan är att använda så mycket ekologiska råvaror som möjligt. Jag utgår från Huddinge kommuns matsedel för förskolan och all mat lagas hemma.

Det här gör vi:

• Vi är ute och leker och upptäcker naturen varje dag eftersom jag tycker det är en viktig del i barns välmående och utveckling.

• Vi använder oss av ett material som heter Kungaskogen och som utgår från läroplanen för förskolan. Där ingår allt för barnen i alla åldrar. Natur, miljö, empati, vänskap, gemenskap, matematik med mera.  

• Vi arbetar mycket med att barnen ska utveckla sin förmåga att känna empati och förståelse för allas olikheter och lika värde.

• Vi lär oss om djur och natur, kretslopp och mycket mer.

• Vi har olika aktiviteter varje dag som exempelvis gymnastik- bad, 5-årsgrupp och går på utflykter till skogen.

• Vi går även på museum, teater, Skansen mm.

Samarbete

Jag samarbetar med två andra pedagogiska omsorger som båda ligger i närområdet. Tillsammans har vi ett välfungerande vikariesystem där vi hjälps åt vid sjukdom och semester. Vi träffas flera gånger i veckan och har aktiviteter tillsammans för att barnen ska få ingå i ett större sammanhang och känna sig trygga med alla barn och pedagoger.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30-18.00.

Kontakt

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?