Näckrosbarnen

Anita Jonsson driver en fristående pedagogisk verksamhet i villan på Silvergransvägen 5, Sjödalen. Det är en liten barngrupp med 5-7 barn. Anita har arbetat i mer än 20 år som familjedaghem och har vuxna barn och barnbarn. Näckrosbarnens verksamhet kommer att upphöra den 1 augusti 2019.

Så här jobbar jag

Vi har en stor trevlig tomt som inbjuder till mycket lek och ett stort trädgårdsland där vi odlar det mesta av våra grönsaker.

Jag serverar bara hemlagad och i möjligaste mån svensk och ekologisk mat enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.

Verksamheten är till stor del utomhus året runt vilket minskar infektionsrisken.

Utflykter till Lida, Flottsbro, Sundby, Paradiset eller vårt eget lantställe i Sorunda gör vi flera dagar i veckan. Vi går till biblioteket varannan vecka och går på andra kulturella verksamheter efter utbud.

Jag uppmuntrar den fria leken både ute och inne.

Det finns inga husdjur och det är en rökfri miljö.

Mina mål är: 

  • Alla barn ska känna sig trygga och betydelsefulla hos Näckrosbarnen.
  • Barnens tankar och känslor ska tas på allvar så att varje barn känner sig respekterat och accepterat.
  • Varje barn ska varje dag bli sett, hört, berört och bekräftat.
  • Att stimulera barnens språkutveckling med sång, rim, ramsor, sagor i leken och den dagliga dialogen. (Vi använder oss ofta av språkpåsar och arbetar också till viss del efter Bornholmsmodellen).

Jag tycker att det är viktigt med mycket rörelse och motorikträning. Både i skogen och hemma.

Jag uppmuntrar barnen till självständighet och vill på så sätt förmedla en bra självkänsla och självförtroende. Mitt mål är också att vara en så god förebild som möjligt.

Föräldrasamverkan

Jag eftersträvar en bra och trevlig samverkan med föräldrar, vilket gör att barnen och jag har en trygg, utvecklande och spännande samvaro tillsammans. Jag har referenser från många föräldrar om ni önskar.

Välkommen att ringa/maila så berättar jag mer och kom gärna på besök!

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30-18.00.

Kontakt

Uppdaterad 28 februari 2019

Var informationen till din hjälp?