Solgårds familjedaghem

Katarina heter jag och är utbildad barnskötare sedan 1984. Efter det har jag arbetat på förskola, fritidshem och med barn med särskilda behov.

1993 började jag att arbeta med familjedaghem. Jag är glad och positiv och trivs med mitt arbete. Jag bor i ett hus i Solgård. Mina tre döttrar har flyttat ut. Jag har en anställd på heltid.

Solgård är ett fristående familjedaghem, som har nära till natur, grönområden och många lekparker som vi ofta besöker. På tomten finns också utrymme för lek och kreativt lärande.

Samarbete med andra familjedaghem

Jag har daglig kontakt med andra familjedaghem, vilket ger barnen trygghet såväl i den lilla gruppen som i det sociala samspelet i större grupper. Våra familjedaghem lägger stor fokus vid ekosystem och hälsa. Gruppen träffas varje vecka för att göra saker tillsammans. Vi kan till exempel hitta på aktiviteter i skogen, åka skridskor, idrotta i Balingsnässkolans gymnastiksal eller besöka bibliotek och parklekar. Jag har åldersanpassade aktiviteter såväl ute som inne.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Uppdaterad 8 januari 2018

Var informationen till din hjälp?