Sörskogens familjedaghem

Sörskogens Familjedaghem är ett fristående familjedaghem och bedrivs som enskild verksamhet i det egna hemmet, med en liten grupp. För närvarande har jag 7 barn. Eftersom jag bedriver verksamheten i hemmiljö med en liten barngrupp, får varje barn en unik möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och att arbeta i sin egen takt.

Verksamheten

Jag som driver verksamheten heter Annika och är utbildad barnskötare, diplomerad barnyogaledare, samt har även en utbildning inom Friluftsfrämjandet som Knytte- och Mulleledare.

Sedan 2004 har jag arbetat på förskola och varit kommunal dagbarnvårdare. Jag driver sedan 2014 verksamheten i privat regi.

Som person är jag glad och positiv och trivs med mitt arbete.

Jag bor i ett hus i Gamla Sörskogen med min familj som består av min man, våra tre stora döttrar som till vardags är på jobbet och i skolan. Språk, matematik och naturkunskapsinlärning ingår som en naturlig del av dagens olika aktiviteter, upplevelser, sånger och sagor.

Sörskogens familjedaghem, har nära till natur, grönområden och flera lekparker som vi ofta besöker. På tomten som är helt inhängnad finns också utrymme och lekutrustning för kreativt lärande.

Samarbete med andra familjedaghem

Jag har samarbete med andra fristående familjedaghem, främst med ett annat i Solgård. Vårt mål är bland annat att varje barn när de lämnar verksamheten för förskoleklass ska vara trygg och ha en god självkänsla samt visa empati för andra.

Vi träffas vanligtvis 2-3 dagar varje vecka. Exempel på aktiviteter som vi haft är:

  • Mulle (säsongsvis)
  • Rytmik och rörelse
  • Skridskor inomhus (säsongsvis)
  • Gymnastik (ibland i en gymnastikhall)
  • Skapande

Även samarbete med andra familjedaghem kan förekomma.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30 - 18.00.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig för besök eller frågor om verksamheten!


Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?