Sörskogens familjedaghem

Om du söker barnomsorg i en liten barngrupp i hemmiljö med nära kontakt med en vuxen kan Sörskogens familjedaghem vara något för dig och ditt barn. Familjedaghemmet ligger i ett trevligt villaområde med skog och natur runt om samt ett flertal lekplatser. Bra bussförbindelser finns. Tomten har staket runt om och gott om utrymme för lek.

Jag som driver Sörskogens familjedaghem heter Annika och har arbetat både som kommunal dagmamma och på förskola i över 10 år. Jag är utbildad barnskötare samt har gått kurs i livsmedelshygien. Jag har även lång erfarenhet inom kök.

Jag jobbar med Skogsmulle i förskolan och har gått en utbildning i Mulle och en fortbildning i Skogsknytte. Hösten 2017 kommer jag även att utbilda mig inom yoga för att bli en diplomerad barnyogalärare. 

Min familj består av min man och tre barn som på dagtid är på jobbet och i skolan.

Familjedaghemmet erbjuder barn mellan 1-5 år en trygg, lustfylld barnomsorg som präglas av mycket skapande, musik, sång och dans/rörelse. Barnen i min verksamhet får känna glädje, lugn och ro, med lagom mycket aktiviteter som jag anpassar efter barnens ålder, behov och intresse. Jag planerar den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan och allmänna råd för familjedaghem. Det är samma avgifter och regler som gäller för familjedaghem och förskolan.

Basen i mitt arbete är att ge barnen kunskap, trygghet och glädje. Utgångspunkten i mitt arbete är att ge barnen en tro på sin egen förmåga att lära, samtidigt som de lär sig samspel, turtagning och att respektera sig själv och andra. Jag vill ge barnen möjlighet att utvecklas på sina villkor och låta dem få utlopp för sin nyfikenhet, kreativitet och lust att lära sig nya saker.

Jag följer i största mån Huddinge kommuns matsedel samt strävar efter att servera ekologisk mat. Barnen har även möjlighet att få plantera grönsaker.

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Samarbete med andra familjedaghem

Inom familjedagverksamheten finns ett väl fungerande vikariesystem där jag samarbetar med andra dagmammor, vilka assisterar till exempel vid sjukdom och semester. Vi träffas flera gånger i veckan, oftast i olika parker. Barnen får då möjlighet att vara i större barngrupp samt lära känna andra. Tanken är att varje barn alltid har samma reservdagmamma så att de även där känner trygghet.

Varmt välkomna att höra av er för mer information!

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?