Strålens pedagogiska omsorg

Strålens AB är ett fristående familjedaghem för åldrarna 1-5 år. Lokalen är entreplanet på en tvåvåningsvilla och vi ligger i Utsälje.

Strålens AB är ett fristående familjedaghem för åldrarna 1-5 år. Lokalen är entreplanet på en tvåvåningsvilla och vi ligger i Utsälje.

Vår vision är att varje barn ska känna trygghet och att självkänslan är sådan att de tror på sig själva och sin kompetens som individ.

Om Oss

Vi är två engagerade pedagoger  som bestämt oss för att starta eget. Susanne Näslund är förskollärare och har arbetat inom Huddinge Kommun sedan 1997.

Sevgi Genc är barnskötare och har arbetat inom Huddinge Kommun sedan 2005.

Lokalen ligger i Susanne Näslunds hus på entreplanet. Lokalen består av två versamhetsanpassade rum, en hall, två toaletter med ett rymligt badrum för blöjbyten och vattenlek. En inhägnad gård med sandlåda, vattenlek, läshörna och bord där barnen kan arbeta med skapande.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och kommunens prioriterade mål för att barnen ska vara väl förberedda för skolan och det sociala samspelet. Vi lägger stor vikt på barnens inflytande. Tillsammans med barnen bygger vi en lärandemiljö där de kan utmana sig själva i sitt eget lärande tillsammans med oss pedagoger och kompisarna. Vi erbjuder barnen aktiviteter för att visa på olika arbetssätt som målartekniker, lera, skapande material, naturmaterial, språk och matematikövningar. Vi erbjuder likvärdigt material både ute och inne. Vi går till skogen en dag i veckan där vi kan utforska natur och djur och ge utmaningar inom matematik. En viktig del i vårt arbete är glädjen. Har vi roligt tillsammans lär vi oss lättare och får ett större förtroende för varandra.

Föräldrasamverkan

Vid lämning och hämtning för vi dialog med föräldern. Där kan vi delge varandra viktig information om deras barn. Vi ser detta tillfälle som ett möte där förtroendet mellan oss och föräldern stärks och där vi kan lyfta sådant som deras barn lärt sig under dagen.

Vi för dokumentation kontinuerligt för att spegla barnets lärande hos oss.

Vi erbjuder föräldern enskilt samtal, ett på hösten och ett på våren, där vi delger varandra barnets utveckling och vad vi behöver stötta barnet i dess fortsatta utveckling.

Vi erbjuder ett föräldramöte under hösten.

Vi bjuder in till drop-in frukost/fika en gång/termin.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00. 

Kontakt

Sevgi Genc

Ängsvägen 89
141 41 Huddinge

Telefon: 073-413 90 05

Uppdaterad 23 april 2018

Var informationen till din hjälp?