Yvonne Silvertun

Jag heter Yvonne Silvertun och bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi i Stuvsta/Myrängen.

Jag har arbetat som dagbarnvårdare i 26 år och samarbetar med andra som bedriver pedagogisk omsorg i närområdet.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06:30-18:00.

Kontakta oss

Förskolechef

Ann-Christin Ehrengart - ansvarig för den kommunala pedagogiska omsorgen.

Telefon: 08-535 360 69, 0709-75 01 25

E-post: ann-christin.ehrengart@huddinge.se

Dokument

Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?