Yvonne Silvertun

Jag heter Yvonne Silvertun och bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi i Stuvsta/Myrängen.

Jag har arbetat som dagbarnvårdare i 26 år och samarbetar med andra som bedriver pedagogisk omsorg i närområdet.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06:30-18:00.

Kontakta oss

Dokument

Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?