Barn till föräldralediga

I Huddinge kan du som föräldraledig välja mellan 15 och 25 timmar per helgfri vecka, i förskola eller pedagogisk omsorg, för äldre syskon.

När det yngre syskonet föds registrerar vi automatiskt ett nytt schema för 15 timmar för det äldre syskonet.

Vill du hellre att barnet ska vara på förskolan 25 timmar per vecka, måste du skicka in blanketten nedan.

Blankett för överenskommelse om 25 timmar under föräldraledighet

Överenskommelsen gäller i minst ett år eller fram till det att det yngre barnet får en förskoleplats. Om du avbryter föräldraledigheten slutar också detta att gälla.

Om du väljer 15 timmar per vecka

  • börjar det nya schemat att gälla 15 dagar efter att syskonet fötts
  • skickar kommunen ett brev med information om när det nya schemat börjar att gälla
  • får förskolan eller familjedaghemmet automatiskt information om förändringen.

Om du väljer 25 timmar per vecka

  • är barnet ledigt under alla lovdagar
  • gäller detta minst 12 månader från startdatumet
  • får förskolan eller familjedaghemmet automatiskt information om förändringen
  • kan du inte ansöka om detta för samma barn igen om du bryter överenskommelsen.

Läs mer om förskolans läsår och vilka datum som gäller

Det är rektorn som bestämmer vilka tider som kommer att gälla för barnet, med hänsyn tagen till verksamheten och dina önskemål. 

Vad gäller om du är föräldraledig?

Med föräldraledighet menas att en eller båda föräldrarna är hemma för vård av barn.

Du räknas som föräldraledig 

  • om du har ett barn hemma som inte har en förskoleplats
  • även om du inte tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan
  • även om du väljer att arbeta eller studera på deltid i samband med föräldraledigheten.

Meddela om du avbryter föräldraledigheten

Om du avbryter föräldraledigheten måste du meddela det till förskoleavdelningen. Du behöver också skicka in ett arbetsgivarintyg, ett studieintyg eller en f-skattesedel som visar att du inte längre är föräldraledig.

Intygen ska visa vilka arbetstider eller studietakt du har så att vi kan bestämma närvarotider för barnet i förskolan.

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?