Smitta

Såhär i sjukdomstider kan det vara bra att få lite tips och råd kring de vanligaste sjukdomarna och vad du bör tänka på.

Syftet med detta dokument är att minska smittspridningen och därmed också minska barnens och förskolepersonalens sjukfrånvaro, vilket även är ett av förskolenämndens uppsatta mål. Genom att följa de råd och riktlinjer som beskrivs kan sjukfrånvaron minskas. Informationen i dokumentet utgår från Socialstyrelsens informationsskrift ”Smitta i förskolan- en kunskapsöversikt”.

Broschyren belyser de vanligaste sjukdomarna som kan förekomma i förskolan, samt råd och riktlinjer för hur sjukdomarna bör behandlas. Broschyren innehåller också information om vilken påverkan hygien, tobaksrök och utevistelse har på barnens hälsa.

Broschyr - Smitta, riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Uppdaterad 26 september 2017

Var informationen till din hjälp?