Ersättningsnivåer

Här hittar du ersättningsnivåer för fristående verksamheter inom Huddinge kommun samt för kommunala och fristående verksamheter utanför Huddinge kommun.

Kommunala förskolor i annan kommun

Grundbelopp i kronor per år.

NivåerBelopp 2018Belopp 2017 
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 90 326 kr 89 054 kr  
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 120 435 kr 118 739 kr  
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka 67 444 kr 66 494 kr  
Barn 4-5 år, 25,01+ tim/vecka 90 326 kr 88 054 kr  

Kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun

Grundbelopp i kronor per år, inklusive omkostnadsersättning.

NivåerBelopp 2018Belopp 2017
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 97 025 kr 95 753 kr
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 133 833 kr 132 137 kr
Barn 4-5 år, 15,01-25 tim/vecka 74 143 kr 73 193 kr
Barn 4-5 år, 25,01+ tim/vecka 103 724 kr 102 452 kr

Omkostnadsersättning vid placering i pedagogisk omsorg

NivåerBelopp 2018  Belopp 2017
Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka 6 699 kr 6 669 kr
Fristående pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka 6 699 kr 6 669 kr
Kommunal pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka 13 398 kr 13 398 kr
Fristående pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka 13 398 kr 13 398 kr

Ersättningsnivåer

Fristående förskolor

Grundbelopp i kronor per år, inklusive moms och administrativt tillägg.

 Nivåer Belopp 2018Belopp 2017
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka  98 044 kr 96 635 kr
 Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka  130 726 kr 128 846 kr
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka  73 206 kr 72 154 kr
 Barn 4-5 år, 25,01 + tim/vecka  98 044 kr 96 635 kr

Fristående pedagogisk omsorg

Grundbelopp i kronor per år, inklusive omkostnadsersättning.

NivåerBelopp 2018Belopp 2017
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 102 828 kr 101 446 kr
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 141 571 kr 139 727 kr
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka 78 476 kr 77 443 kr
Barn 4-5 år, 25,01 + tim/vecka 109 527 kr 108 145 kr

Grundbelopp lokaler

DriftformBelopp 2018Belopp 2017
Fristående förskola 19 831 kr 18 830 kr
Kommunal förskola 18 164 kr 17 247 kr

Uppdaterad 16 januari 2018

Var informationen till din hjälp?