Ersättningsnivåer

Här hittar du ersättningsnivåer för fristående verksamheter inom Huddinge kommun samt för kommunala och fristående verksamheter utanför Huddinge kommun.

Kommunala förskolor i annan kommun

Grundbelopp i kronor per år.

NivåerBelopp 2018Belopp 2019 
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 90 326 kr 94 180 kr  
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 120 435 kr 125 573 kr  
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka 67 444 kr 70 321 kr  
Barn 4-5 år, 25,01+ tim/vecka 90 326 kr 94 180 kr  

Kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun

Grundbelopp i kronor per år, inklusive omkostnadsersättning.

NivåerBelopp 2018Belopp 2019
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 97 025 kr 100 879 kr
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 133 833 kr 138 971 kr
Barn 4-5 år, 15,01-25 tim/vecka 74 143 kr 77 020 kr
Barn 4-5 år, 25,01+ tim/vecka 103 724 kr 107 578 kr

Omkostnadsersättning vid placering i pedagogisk omsorg

NivåerBelopp 2018  Belopp 2019
Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka 6 699 kr 6 699 kr
Fristående pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka 6 699 kr 6 699 kr
Kommunal pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka 13 398 kr 13 398 kr
Fristående pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka 13 398 kr 13 398 kr

Ersättningsnivåer

Fristående förskolor

Grundbelopp i kronor per år, inklusive moms och administrativt tillägg.

 Nivåer Belopp 2018Belopp 2019
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka  98 044 kr 102 355 kr
 Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka  130 726 kr 136 473 kr
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka  73 206 kr 76 425 kr
 Barn 4-5 år, 25,01 + tim/vecka  98 044 kr 102 355 kr

Fristående pedagogisk omsorg

Grundbelopp i kronor per år, inklusive omkostnadsersättning, moms och administrativt tillägg.

NivåerBelopp 2018Belopp 2019
Barn 1-3 år, 0-25 tim/vecka 102 828 kr 107 057 kr
Barn 1-3 år, 25,01+ tim/vecka 141 571 kr 147 209 kr
Barn 4-5 år, 0-25 tim/vecka 78 476 kr 81 633 kr
Barn 4-5 år, 25,01 + tim/vecka 109 527 kr 113 756 kr

Grundbelopp lokaler

DriftformBelopp 2018Belopp 2019
Fristående förskola 19 831 kr 20 635 kr
Kommunal förskola 18 164 kr 18 900 kr

Uppdaterad 23 januari 2019

Var informationen till din hjälp?