Verksamheter för barn 1-5 år

I Huddinge kan du välja mellan flera olika typer av verksamheter för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskola

Förskolan är till för barn mellan ett och fem år och är det första steget in i skolvärlden. Förskolan är en egen skolform med egen läroplan och riktlinjer.

Barn har rätt att gå i avgiftsfri (allmän) förskola 525 timmar/år, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Timmarna fördelas på 15 timmar/vecka under skolans terminer. 

Förskolan utgår från grundskolans terminer och är stängd på skolloven. Du hittar mer information under förskolans läsår.

Det finns kommunala och fristående förskolor

En förskola kan drivas i kommunal eller fristående regi. I en kommunal förskola är personalen anställd av Huddinge kommun. Fristående förskolor ansöker hos kommunen om att få driva verksamhet. Både kommunala och fristående förskolor ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. För att säkerställa kvaliteten genomför barn- och utbildningsförvaltningen regelbunden tillsyn av både kommunala och fristående förskolor.

Annan pedagogisk verksamhet

"Annan pedagogisk verksamhet" är en sammanfattande benämning för fyra olika sorters verksamheter:

Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem)

I pedagogisk omsorg tas barnen oftast om hand i personalens eget hem, men den kan också drivas i anpassade lokaler. Pedagogisk omsorg kan drivas i kommunal eller fristående regi, efter godkännande i nämnd. 

Pedagogisk omsorg är ingen skolform, men förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. 

I kommunal pedagogisk omsorg är dagbarnvårdarna anställda av Huddinge kommun och ingår i kommunens kvalitetsarbete. I fristående pedagogisk omsorg drivs verksamheten i enskild regi och kvaliteten följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen genom tillsyn av verksamheten.

Här finns pedagogisk omsorg i Huddinge 

Omsorg på obekväm tid

Huddinge erbjuder omsorg på obekväm tid för familjer som behöver omsorg  på kvällar, nätter och helger, på grund av arbete. 

Öppen förskola

Öppen förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskolan. Öppna förskolan i Huddinge är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig för att delta i verksamheten. 

Läs mer om öppna förskolan i Huddinge

Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?