Verksamheter för barn 1-5 år

I Huddinge kan du välja mellan flera olika typer av verksamheter för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskola

Förskolan är till för barn mellan ett och fem år och är det första steget in i skolvärlden. Förskolan är en egen skolform med egen läroplan och riktlinjer.

I Huddinge kommun erbjuds alla barn att vara i förskolan 25 timmar per vecka oavsett föräldrarnas sysselsättning. De föräldrar som studerar eller arbetar har rätt till så mycket tid i förskolan som behövs utifrån förälderns schema och restid till skolan eller arbetet.

Allmän avgiftsfri förskola

Om du önskar ha en avgiftsfri förskoleplats kan du anmäla att du vill ha allmän avgiftsfri förskola för ditt barn. Barn har rätt att gå i avgiftsfri (allmän) förskola 525 timmar/år, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Timmarna fördelas på 15 timmar/vecka under skolans terminer. 

Vistelsetiden för barn som går allmän avgiftsfri förskola utgår från grundskolans terminer. Du hittar mer information under förskolans läsår.

Det finns kommunala och fristående förskolor

En förskola kan drivas i kommunal eller fristående regi. I en kommunal förskola är personalen anställd av Huddinge kommun. Fristående förskolor ansöker hos kommunen om att få driva verksamhet. Både kommunala och fristående förskolor ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. För att säkerställa kvaliteten genomför barn- och utbildningsförvaltningen regelbunden tillsyn av både kommunala och fristående förskolor.

Annan pedagogisk verksamhet

"Annan pedagogisk verksamhet" är en sammanfattande benämning för fyra olika sorters verksamheter:

Pedagogisk omsorg

I pedagogisk omsorg tas barnen oftast om hand i personalens eget hem så kallade familjedaghem, men den kan också drivas i anpassade lokaler i större grupper. Pedagogisk omsorg kan drivas i kommunal eller fristående regi. 

Pedagogisk omsorg är ingen skolform, men förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. 

I kommunal pedagogisk omsorg är dagbarnvårdarna anställda av Huddinge kommun och ingår i kommunens kvalitetsarbete. För närvarande finns ingen aktiv kommunal pedagogisk omsorg. I fristående pedagogisk omsorg drivs verksamheten i enskild regi och kvaliteten följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen genom tillsyn av verksamheten.

Här finns pedagogisk omsorg i Huddinge 

Omsorg på obekväm tid

Huddinge erbjuder omsorg på obekväm tid för familjer som behöver omsorg  på kvällar, nätter och helger, på grund av arbete. 

Öppen förskola

Öppen förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskolan. Öppna förskolan i Huddinge är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig för att delta i verksamheten. 

Läs mer om öppna förskolan i Huddinge

 

Uppdaterad 1 mars 2021

Var informationen till din hjälp?